fbpx

Institute of Cancer Research, University of London

Ngày đăng 2019-01-11
Quốc gia Vương Quốc Anh
Xếp hạng
0.0

Học viện nghiên cứu ung thư (Institute of Cancer Research) là cao đẳng trực thuộc Đại Học London. Ban đầu, đây là một phòng nghiên cứu nhỏ của bệnh viện hoàng gia Marsden nằm 1909. Ngày nay, học viện như một trong những tổ chức nghiên cứu ung thư độc lập hàng đầu. Trường có 1 cơ sở ở Chelsea và một ở Sutton. Cao đẳng này có khoảng 150 bằng nghiên cứu bậc PhD & MD chính quy & tại chức, khoảng 80 nghiên cứu sinh tại chức. Bằng thạc sỹ khoa học về ung thư học cũng được cấp

Học viện nghiên cứu ung thư (Institute of Cancer Research) là cao đẳng trực thuộc Đại Học London. Ban đầu, đây là một phòng nghiên cứu nhỏ của bệnh viện hoàng gia Marsden nằm 1909. Ngày nay, học viện như một trong những tổ chức nghiên cứu ung thư độc lập hàng đầu. Trường có 1 cơ sở ở Chelsea và một ở Sutton. Cao đẳng này có khoảng 150 bằng nghiên cứu bậc PhD & MD chính quy & tại chức, khoảng 80 nghiên cứu sinh tại chức. Bằng thạc sỹ khoa học về ung thư học cũng được cấp

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Spurgeon's College

Location: Spurgeon's College, South Norwood Hill, London, UKPhone: +44 20 8653 0850
Website: http://www.spurgeons.ac.uk/
Distance: 9.89 km

Purley English Language College

Location: Purley Language College, Brighton Road, Purley, UKPhone: +44 20 8660 5060
Website: http://www.purleycollege.co.uk/
Distance: 4.91 km

Institute of Cancer Research, University of London

Location: The Institute of Cancer Research, London, London, United KingdomPhone: +44 20 7352 8133
Website: http://www.icr.ac.uk/
Distance: 0 km

NESCOT

Location: Nescot, Reigate Road, Epsom, UKPhone: +44 20 8394 3038
Website: http://www.nescot.ac.uk/
Distance: 3.84 km

Milner School Of English Wimbledon

Location: Milner School Of English, The Broadway, London, Wimbledon, UKPhone: +44 20 8545 0300
Website: http://www.milnerschool.co.uk/
Distance: 8.34 km

Ces/Swandean School Of English, Wimbledon

Location: 271 Kingston Road, London SW19 3NW, UKPhone: +44 (0) 20854 35150
Website: https://www.ces-schools.com/english-schools/ces-london
Distance: 7.65 km