fbpx

Đại Học khoa học ứng dụng Inholland (Inholland University of Applied Sciences) là học viện giáo dục đại học nằm ở phía tây Hà Lan. Trường cung cấp 10 chương trình cử nhân quốc tế thông qua 8 cơ sở trực thuộc với hơn 34,000 sinh viên theo học. Inholland có 1 thư viện, 1 phòng máy tính – là những cơ sở vật chất nhằm tạo cảm hứng học tập cho học viên. Những lĩnh vực được tổ chức đào tạo bao gồm kế toán & tài chính, kỹ thuật hàng không, truyền thông, công nghệ thông tin, nghiên cứu quản lý & kinh doanh quốc tế, quản lý giải trí, marketing, truyền thông, quản lý du lịch

Đại Học khoa học ứng dụng Inholland (Inholland University of Applied Sciences) là học viện giáo dục đại học nằm ở phía tây Hà Lan. Trường cung cấp 10 chương trình cử nhân quốc tế thông qua 8 cơ sở trực thuộc với hơn 34,000 sinh viên theo học. Inholland có 1 thư viện, 1 phòng máy tính – là những cơ sở vật chất nhằm tạo cảm hứng học tập cho học viên. Những lĩnh vực được tổ chức đào tạo bao gồm kế toán & tài chính, kỹ thuật hàng không, truyền thông, công nghệ thông tin, nghiên cứu quản lý & kinh doanh quốc tế, quản lý giải trí, marketing, truyền thông, quản lý du lịch

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Inholland University of Applied Sciences

Location: Bijdorplaan 15, Haarlem, Noord-Holland, NetherlandsPhone: +31 23 522 3228
Website: https://www.inholland.nl
Distance: 0 km