fbpx

Học viện Công nghệ Ấn Độ Madras (The Indian Institute of Technology Madras – IITM), thành lập năm 1959, là một trong những trường nổi tiếng nhất tại Ấn Độ, tập trung giáo dục công nghệ bậc cao, nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, đặt tại Chennai, Ấn Độ. Các chương trình học của trường thuộc nhiều lĩnh vực như Cơ khí Ứng dụng, Kỹ sư Hóa, Kỹ sư Dân dụng, Kỹ sư Điện, Toán học, Kỹ sư Đại dương, và Vật lý. IIT Madras có 8000 sinh viên theo học và cơ sở của trường nằm trên mảnh đất nhiều cây cối với diện tích 250 hecta.

Học viện Công nghệ Ấn Độ Madras (The Indian Institute of Technology Madras – IITM), thành lập năm 1959, là một trong những trường nổi tiếng nhất tại Ấn Độ, tập trung giáo dục công nghệ bậc cao, nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, đặt tại Chennai, Ấn Độ. Các chương trình học của trường thuộc nhiều lĩnh vực như Cơ khí Ứng dụng, Kỹ sư Hóa, Kỹ sư Dân dụng, Kỹ sư Điện, Toán học, Kỹ sư Đại dương, và Vật lý. IIT Madras có 8000 sinh viên theo học và cơ sở của trường nằm trên mảnh đất nhiều cây cối với diện tích 250 hecta.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Indian Institute of Technology Madras (IITM)

Location: Indian Institute Of Technology, Indian Institute Of Technology, Madras, Tamil Nadu, IndiaPhone: +91 44 2257 8101
Website: http://www.iitm.ac.in/
Distance: 0 km