fbpx

Học viện Công nghệ Ấn Độ Kanpur (The Indian Institute of Technology IITK), thành lập năm 1959, là một trường Đại Học nghiên cứu, được thành lập bởi Chính phủ Ấn Độ, nằm tại Khanpur, Uttar Pradesh. IITK cung cấp cho sinh viên các chương trình bậc đại học, sau đại học và tiến sĩ ngành Kỹ thuật. Các lĩnh vực của trường bao gồm Kỹ sư Hàng không, Kỹ sư Hóa học, Kỹ sư Dân dụng, Kỹ sư Máy tính, Khoa học và Kỹ sư Vật liệu, Kỹ sư Cơ khí

Học viện Công nghệ Ấn Độ Kanpur (The Indian Institute of Technology IITK), thành lập năm 1959, là một trường Đại Học nghiên cứu, được thành lập bởi Chính phủ Ấn Độ, nằm tại Khanpur, Uttar Pradesh. IITK cung cấp cho sinh viên các chương trình bậc đại học, sau đại học và tiến sĩ ngành Kỹ thuật. Các lĩnh vực của trường bao gồm Kỹ sư Hàng không, Kỹ sư Hóa học, Kỹ sư Dân dụng, Kỹ sư Máy tính, Khoa học và Kỹ sư Vật liệu, Kỹ sư Cơ khí

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Indian Institute of Technology Kanpur (IITK)

Location: Indian Institute of Technology Kanpur, Kalyanpur, Kanpur, Uttar Pradesh, IndiaPhone: +91 512 259 0151
Website: http://www.iitk.ac.in/
Distance: 0 km