fbpx

Học viện Công nghệ Ấn Độ (The Indian Institute of Technology – IIT Bombay), Bombay, được thành loại năm 1958, là trường Đại Học công nằm ở Mumbai, Ấn Độ. Trường được quốc tế công nhận về chất lượng sinh viên theo học và uy tín giảng dạy và nghiên cứu Kỹ thuật. Các chương trình đào tạo của trường trải dài ở nhiều bậc học (đại học, Cao học, tiến sĩ) và lĩnh vực (Kỹ sư Hàng không, Kỹ sư Dân dụng, Kỹ sư Điện, Kỹ sư Cơ khí và Kỹ sư Luyện kim). Trường liên kết với nhiều trường đại học và học viện hàng đầu trong nước và quốc tế.

Học viện Công nghệ Ấn Độ (The Indian Institute of Technology – IIT Bombay), Bombay, được thành loại năm 1958, là trường Đại Học công nằm ở Mumbai, Ấn Độ. Trường được quốc tế công nhận về chất lượng sinh viên theo học và uy tín giảng dạy và nghiên cứu Kỹ thuật. Các chương trình đào tạo của trường trải dài ở nhiều bậc học (đại học, Cao học, tiến sĩ) và lĩnh vực (Kỹ sư Hàng không, Kỹ sư Dân dụng, Kỹ sư Điện, Kỹ sư Cơ khí và Kỹ sư Luyện kim). Trường liên kết với nhiều trường đại học và học viện hàng đầu trong nước và quốc tế.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Bocconi Mumbai International School of Business

Location: H-Energy, Hiranandani Gardens, BSNL Colony, Powai, Mumbai, Maharashtra 400076, IndiaPhone: +91 224086 7000
Website: https://www.sdabocconiasiacenter.com/
Distance: 1.53 km

Indian Institute of Technology, Bombay

Location: Indian Institute of Technology Bombay, Main Gate Rd, IIT Area, Powai, Mumbai, Maharashtra, IndiaPhone: +91 22 2572 2545
Website: http://www.iitb.ac.in/
Distance: 0 km

Wedding Inc

Location: Wedding Inc, Industrial Area, Andheri West, Mumbai, Maharashtra, IndiaPhone: +91 22 2674 3390
Website: http://www.weddinginc.in/
Distance: 8.32 km