fbpx

Học viện Khoa học Ấn Độ (The Indian Institute of Science – IISc), được thành lập năm 1990, là một học viện công lập chuyên nghiên cứu khoa học và công nghệ cao cấp hàng đầu Ấn Độ, đặt tại Bangalore. IISc cung cấp vô số lựa chọn học tập đa dạng ở 39 khoa, bao gồm Khoa học Sinh học, Khoa học Cơ khí, Khoa học Điện, Khoa học Vật lý và Toán học, và Khoa học Hóa học. Trường có 3500 sinh viên, trong đó có 2200 sinh viên bậc tiến sĩ, gần 900 sinh viên bậc thạc sĩ, và 400 sinh viên bậc Đại Học.

Học viện Khoa học Ấn Độ (The Indian Institute of Science – IISc), được thành lập năm 1990, là một học viện công lập chuyên nghiên cứu khoa học và công nghệ cao cấp hàng đầu Ấn Độ, đặt tại Bangalore. IISc cung cấp vô số lựa chọn học tập đa dạng ở 39 khoa, bao gồm Khoa học Sinh học, Khoa học Cơ khí, Khoa học Điện, Khoa học Vật lý và Toán học, và Khoa học Hóa học. Trường có 3500 sinh viên, trong đó có 2200 sinh viên bậc tiến sĩ, gần 900 sinh viên bậc thạc sĩ, và 400 sinh viên bậc Đại Học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Indian Institute of Science

Location: Indian Institute of Science, CV Raman Road, Bengaluru, Karnataka, IndiaPhone: +91 80 2293 2004
Website: http://www.iisc.ac.in/
Distance: 0 km