fbpx

Cao đẳng Independent, Dublin (Independent College Dublin) là một phần của Independent News & Media PLC (INM) – tập đoàn đa phương tiện và báo chí quốc tế hàng đầu. Với địa thế tọa lạc ở trung tâm Dublin, trường gần các tụ điểm tham quan văn hóa, học tập, giải trí. Cao đẳng Independent có 22 giảng đường với tổng diện tích 28,000 feet. Học viện cấp bằng cử nhân, Cao học, chuyên ngành về kinh doanh, kế toán, đa phương tiện, báo chí, nghệ thuật, tâm lý liệu Pháp. Khi theo học tại đây, học viên sẽ nhận được sự giáo dục tập trung vào từng cá nhân với những lớp học quy mô nhỏ, đạt tiêu chuẩn chuyên môn quốc tế cao trong môi trường đào tạo tương tác.

Cao đẳng Independent, Dublin (Independent College Dublin) là một phần của Independent News & Media PLC (INM) – tập đoàn đa phương tiện và báo chí quốc tế hàng đầu. Với địa thế tọa lạc ở trung tâm Dublin, trường gần các tụ điểm tham quan văn hóa, học tập, giải trí. Cao đẳng Independent có 22 giảng đường với tổng diện tích 28,000 feet. Học viện cấp bằng cử nhân, Cao học, chuyên ngành về kinh doanh, kế toán, đa phương tiện, báo chí, nghệ thuật, tâm lý liệu Pháp. Khi theo học tại đây, học viên sẽ nhận được sự giáo dục tập trung vào từng cá nhân với những lớp học quy mô nhỏ, đạt tiêu chuẩn chuyên môn quốc tế cao trong môi trường đào tạo tương tác.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Hibernia College Dublin

Location: Hibernia College, Merrion Road, Dublin, IrelandPhone: +353 1 661 0168
Website: http://www.hiberniacollege.com/
Distance: 4.44 km

Dorset College

Location: Dorset College, Charles Street Great, Mountjoy, Dublin 1, IrelandPhone: +353 1 830 6129
Website: http://www.dorset-college.ie/
Distance: 0.59 km

IBAT College Dublin

Location: IBAT College Dublin, Frederick Street North, Rotunda, Dublin, IrelandPhone: +353 1 807 5055
Website: https://www.ibat.ie/
Distance: 1.01 km

Independent Colleges

Location: Independent College Dublin, Mountjoy, Dublin 1, IrelandPhone: +353 1 877 3900
Website: http://www.independentcolleges.ie/
Distance: 0 km

American College Dublin

Location: American College Dublin, Merrion Square North, Dublin, IrelandPhone: +353 1 676 8939
Website: https://www.iamu.edu/
Distance: 1.27 km

The Photography Institute

Location: 28-32 Pembroke Street Upper, Dublin 2, IrelandWebsite: https://www.thephotographyinstitute.ie/
Distance: 1.95 km