Inchbald School of Design

Trường thiết kế Inchbald (Inchbald School of Design) có trụ sở ở London, được thành lập năm 1960 bởi Jacqueline Duncan. Các khóa học cao đẳng chính quy, tại chức được thiết kế linh hoạt. Học viện cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận, Cao học, nghề trong chuyên ngành thiết kế nội thất. Các môn học bao gồm thiết kế kiến trúc nội thất, trang trí nội thất & trang trí, bản vẽ thiết kế nội thất, thiết kế phần hỗ trợ tin học, bản vẽ thiết kế vườn & luận án thiết kế vườn. Sinh viên có thể yêu cầu một nền tảng kiến thức cao hơn để các nghiên cứu của họ có thể ứng dụng trong chương trình cao học

Trường thiết kế Inchbald (Inchbald School of Design) có trụ sở ở London, được thành lập năm 1960 bởi Jacqueline Duncan. Các khóa học cao đẳng chính quy, tại chức được thiết kế linh hoạt. Học viện cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận, Cao học, nghề trong chuyên ngành thiết kế nội thất. Các môn học bao gồm thiết kế kiến trúc nội thất, trang trí nội thất & trang trí, bản vẽ thiết kế nội thất, thiết kế phần hỗ trợ tin học, bản vẽ thiết kế vườn & luận án thiết kế vườn. Sinh viên có thể yêu cầu một nền tảng kiến thức cao hơn để các nghiên cứu của họ có thể ứng dụng trong chương trình cao học

Read more

Thông tin của bạn

Chỉ cần điền một vài thông tin dưới đây. Tư vấn viên của Du học - Định cư GoGet sẽ giải đáp mọi thắc mắc của bạn

Tôi đang quan tâm đến

Bạn muốn học ngành nào?
Bạn muốn học bằng cấp nào?
Lời nhắn

Tất cả thông tin của bạn đều được bảo mật bởi Du học - Định cư GoGet.

  Write a Review

  Click to rate

  Is this your business?

  Claim listing is the best way to manage and protect your business

  Claim it now!

  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  City and Islington College

  Location: City And Islington College - Sixth Form College, Goswell Road, London, UKPhone: +44 20 7700 9200
  Website: http://www.candi.ac.uk/
  Distance: 5.35 km

  Ealing, Hammersmith & West London College

  Location: Ealing, Hammersmith and West London College, Gliddon Road, London, UKPhone: +44 20 8741 1688
  Website: http://wlc.ac.uk/
  Distance: 4.08 km

  Institute of English Studies, School of Advanced Study, University of London

  Location: Senate House, London WC1E 7HU, England, UKPhone: +44 20 7862 8675
  Website: www.ies.sas.ac.uk
  Distance: 3.48 km

  Language Studies International London Central

  Location: Language Studies International, Ridgmount Street, London, UKPhone: +44 20 7467 6500
  Website: http://www.lsi.edu/london
  Distance: 3.33 km

  British Study Centres London

  Location: British Study Centres London Central, Bloomsbury Square, London, UKPhone: +44 20 7317 0160
  Website: https://www.british-study.com/adults/english-language-schools/london/
  Distance: 3.57 km

  St George International

  Location: St George International School of English, Margaret Street, London, UKPhone: +44 20 7299 1700
  Website: http://www.stgeorges.co.uk/
  Distance: 2.78 km

  Claim This Listing

  Claim your listing in order to manage the listing page. You will get access to the listing dashboard, where you can upload photos, change the listing content and much more.