fbpx

Impact English College

Ngày đăng 2018-12-28
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Trường Anh ngữ Impact là nằm ở Melbourne, Úc. Nhà trường cung cấp một loạt các khóa học tiếng Anh tổng quát, kinh doanh, Tiếng Anh, IELTS, dự bị đại học, tiếng Anh cho bar / quán cà phê, Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge, kỹ năng tiếng Anh cho giảng dạy tiếng Anh và tiếng Anh cộng với kinh nghiệm làm việc tình nguyện bảo tồn. Cở sở vật chất giảng dạy bao gồm phòng học phong cách hiện đại và các phòng máy tính có truy cập miễn phí internet và email.

Trường Anh ngữ Impact là nằm ở Melbourne, Úc. Nhà trường cung cấp một loạt các khóa học tiếng Anh tổng quát, kinh doanh, Tiếng Anh, IELTS, dự bị đại học, tiếng Anh cho bar / quán cà phê, Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge, kỹ năng tiếng Anh cho giảng dạy tiếng Anh và tiếng Anh cộng với kinh nghiệm làm việc tình nguyện bảo tồn. Cở sở vật chất giảng dạy bao gồm phòng học phong cách hiện đại và các phòng máy tính có truy cập miễn phí internet và email.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

BROWNS Professional

Location: 295 Ann Street, Brisbane City QLD 4000, AustraliaPhone: (+61 7) 3221 3225
Website: https://brownsprofessional.edu.au/blog/
Distance: 0.3 km

New York College

Location: New York College, Ipswich Road, Moorooka QLD, AustraliaPhone: +61 7 3848 4354
Website: http://www.newyorkcollege.edu.au/
Distance: 7.25 km

Torrens University

Location: Torrens University, Bowen Terrace, Fortitude Valley Queensland, ÚcPhone: +61 1300 575 803
Website: http://www.torrens.edu.au/studying/on-campus/brisbane-fortitude-valley
Distance: 0.83 km

Malyon College

Location: Malyon College, Prospect Road, Gaythorne Queensland, ÚcPhone: +61 7 3354 5656
Website: http://malyon.edu.au/
Distance: 7.66 km

College Australia

Location: College Australia (CA), Newmarket Road, Windsor Queensland, ÚcPhone: +61 7 3255 0506
Website: http://www.collegeaustralia.edu.au/
Distance: 3.19 km

College of Natural Beauty

Location: 11/269 Wickham St, Fortitude Valley QLD 4006, ÚcPhone: +61 1300 704 396
Distance: 1.2 km