fbpx

Đại học Illinois Wesleyan (Illinois Wesleyan University) là một trường độc lập nằm ở Bloomington, Illinois. Thành lập vào năm 1850, tường bao gồm: Cao đẳng nghệ thuật tự do, Cao đẳng Mỹ thuật và Trường Điều dưỡng. Đại học Illinois Wesleyan cấp bằng cử nhân trong các lĩnh vực nghệ thuật và khoa học, mỹ thuật, âm nhạc, đào tạo âm nhạc và điều dưỡng.

Đại học Illinois Wesleyan (Illinois Wesleyan University) là một trường độc lập nằm ở Bloomington, Illinois. Thành lập vào năm 1850, tường bao gồm: Cao đẳng nghệ thuật tự do, Cao đẳng Mỹ thuật và Trường Điều dưỡng. Đại học Illinois Wesleyan cấp bằng cử nhân trong các lĩnh vực nghệ thuật và khoa học, mỹ thuật, âm nhạc, đào tạo âm nhạc và điều dưỡng.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Illinois Wesleyan University

Location: Illinois Wesleyan University, Park Street, Bloomington, IL, USAPhone: +1 309-556-1000
Website: http://www.iwu.edu/
Distance: 0 km

Illinois State University

Location: Illinois State University, North University Street, Normal, IL, USAPhone: +1 309-438-2111
Website: http://www.illinoisstate.edu/
Distance: 2.4 km

Heartland Community College

Location: 1500 West Raab Road, Normal, IL, USAPhone: 309-268-8000
Website: http://www.heartland.edu
Distance: 5.47 km