fbpx

Trường Cao đẳng Kinh doanh Illawarra là một cơ sở đào tạo tư nhân hoạt động như là một bộ phận của công ty Focal Holdings Pty Ltd. Được thành lập vào năm 1994, Trường cung cấp một loạt các chương trình đào tạo và phát triển, tư vấn kinh doanh, quản lý sự nghiệp và dịch vụ tuyển dụng. Trường cung cấp các khóa học lấy chứng chỉ và văn bằng trong các lĩnh vực dịch vụ cộng đồng, kế toán, kinh doanh, khách sạn, bán lẻ, và du lịch. Ngoài ra, trường cung cấp các khóa học ngắn hạn về máy tính, đánh máy, xử lý văn bản, bảng tính, cơ sở dữ liệu, và PowerPoint và một số những lĩnh vực khác. Trường Cao đẳng Kinh doanh Illawarra có khuôn viên ở Bankstown, New South Wales.

Trường Cao đẳng Kinh doanh Illawarra là một cơ sở đào tạo tư nhân hoạt động như là một bộ phận của công ty Focal Holdings Pty Ltd. Được thành lập vào năm 1994, Trường cung cấp một loạt các chương trình đào tạo và phát triển, tư vấn kinh doanh, quản lý sự nghiệp và dịch vụ tuyển dụng. Trường cung cấp các khóa học lấy chứng chỉ và văn bằng trong các lĩnh vực dịch vụ cộng đồng, kế toán, kinh doanh, khách sạn, bán lẻ, và du lịch. Ngoài ra, trường cung cấp các khóa học ngắn hạn về máy tính, đánh máy, xử lý văn bản, bảng tính, cơ sở dữ liệu, và PowerPoint và một số những lĩnh vực khác. Trường Cao đẳng Kinh doanh Illawarra có khuôn viên ở Bankstown, New South Wales.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

UWS College

Location: UWS The College, Bullecourt Avenue, Milperra New South Wales, ÚcDistance: 4.66 km

Pacific College of Technology

Location: Pacific College of Technology, Rawson Street, Auburn New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9649 7767
Website: http://www.pct.edu.au/
Distance: 7.83 km

Illawarra Business College

Location: The Illawarra Business College, Raymond Street, Bankstown New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9791 6555
Website: http://www.tibc.nsw.edu.au/
Distance: 0 km

University Preparation College

Location: University Preparation College, Greenfield Parade, Bankstown New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9791 6020
Website: http://www.upc.edu.au/
Distance: 0.14 km

Charles Sturt University (CSU) Study Centres

Location: Charles Sturt University, Sydney Office, Bennelong Parkway, Sydney Olympic Park New South Wales, ÚcPhone: +61 1800 334 733
Website: http://www.csu.edu.au/
Distance: 8.84 km

Apple Study Group

Location: Apple Study Group., Deane Street, Burwood New South Wales, ÚcPhone: +61 2 9249 7800
Website: http://apple.nsw.edu.au/
Distance: 8.06 km