fbpx

Cao đẳng Husson (Husson College) được thành lập năm 1898 tại Bangor, Maine với các trung tâm ở Nam Portland, Presque Isle, Eastport, và Calais, Maine. Đây là học viện tư thục với hơn 2,400 sinh viên theo học trong các chương trình cử nhân, cao học. Cao đẳng Husson có 5 trường chuyên về y tế, khoa học, nhân văn, dược, kinh doanh. Khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực lịch sử, toán học, nhân văn, khoa học xã hội, vật lý trị liệu, điều dưỡng, nghiên cứu độc lập, tư pháp hình sự, khoa học, nghiên cứu pháp lý, liệu pháp chữa bệnh bằng lao động, tâm lý học, tiếng anh, kế toán, nghệ thuật & văn hóa, nhà nổi, kinh tế học, hệ thống thông tin máy tính, quản trị kinh doanh, địa lý, quản lý khách sạn, quản lý thể thao, ngôn ngữ

Cao đẳng Husson (Husson College) được thành lập năm 1898 tại Bangor, Maine với các trung tâm ở Nam Portland, Presque Isle, Eastport, và Calais, Maine. Đây là học viện tư thục với hơn 2,400 sinh viên theo học trong các chương trình cử nhân, cao học. Cao đẳng Husson có 5 trường chuyên về y tế, khoa học, nhân văn, dược, kinh doanh. Khóa học được tổ chức giảng dạy trong lĩnh vực lịch sử, toán học, nhân văn, khoa học xã hội, vật lý trị liệu, điều dưỡng, nghiên cứu độc lập, tư pháp hình sự, khoa học, nghiên cứu pháp lý, liệu pháp chữa bệnh bằng lao động, tâm lý học, tiếng anh, kế toán, nghệ thuật & văn hóa, nhà nổi, kinh tế học, hệ thống thông tin máy tính, quản trị kinh doanh, địa lý, quản lý khách sạn, quản lý thể thao, ngôn ngữ

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Husson University

Location: Husson University, Bangor, ME, USAPhone: +1 207-941-7000
Website: http://www.husson.edu/
Distance: 0 km