fbpx

Thông tin chung

Trường kinh doanh quốc tế Hult (Hult International Business School) được thành lập vào năm 1964 dưới tên gọi trường quản lý Arthur D.Little. Trường kinh doanh quốc tế Hult sở hữu hệ thống trường học toàn cầu cùng 1 chương trình MBA 1 năm độc đáo duy nhất tại 5 trụ sở Boston, London, Dubai, San Francisco, Thượng Hải. Trường hiện có 116 sinh viên đang theo học. Khuôn viên của Hult tại Thượng Hải cho phép sinh viên tự chọn địa điểm học trong suốt học phần tự chọn đầu tiên. 9 tháng còn lại sẽ dành cho khóa học chính tại (Boston, London, San Francisco hoặc Dubai). Trường đào tạo cả chương trình cử nhân và thạc sỹ.

Thông tin chung

Trường kinh doanh quốc tế Hult (Hult International Business School) được thành lập vào năm 1964 dưới tên gọi trường quản lý Arthur D.Little. Trường kinh doanh quốc tế Hult sở hữu hệ thống trường học toàn cầu cùng 1 chương trình MBA 1 năm độc đáo duy nhất tại 5 trụ sở Boston, London, Dubai, San Francisco, Thượng Hải. Trường hiện có 116 sinh viên đang theo học. Khuôn viên của Hult tại Thượng Hải cho phép sinh viên tự chọn địa điểm học trong suốt học phần tự chọn đầu tiên. 9 tháng còn lại sẽ dành cho khóa học chính tại (Boston, London, San Francisco hoặc Dubai). Trường đào tạo cả chương trình cử nhân và thạc sỹ.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Hult International Business School

Location: Hult International Business School, Education Street, Cambridge, MA, USAPhone: +1 617-746-1990
Website: http://www.hult.edu/
Distance: 0.03 km

The New England College of Optometry

Location: New England College of Optometry, Beacon Street, Boston, MA, USAPhone: +1 617-266-2030
Website: http://www.neco.edu/
Distance: 2.39 km

Boston Graduate School of Psychoanalysis

Location: Boston Graduate School of Psychoanalysis, Beacon Street, Brookline, MA, USAPhone: +1 617-277-3915
Website: http://www.bgsp.edu/
Distance: 6.15 km

Fisher College

Location: Fisher College, Beacon Street, Boston, MA, USAPhone: +1 617-236-8800
Website: http://www.fisher.edu/
Distance: 1.66 km

Wentworth Institute of Technology

Location: Wentworth Institute of Technology, Huntington Avenue, Boston, MA, USAPhone: +1 617-989-4590
Website: https://www.wit.edu/
Distance: 4.27 km

Emerson College

Location: Emerson College - Colonial Building, Boylston Street, Boston, MA, USAPhone: +1 617-824-8500
Website: http://emerson.edu/
Distance: 2.03 km