fbpx

Được thành lập vào năm 1952, trường Đại Học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung (HUST) tại Trung Quốc đào tạo đến 12 chuyên ngành nhưng nổi bật nhất là các ngành Kỹ sữ Cơ kí, Kỹ sư Quang học, Sức khỏe Cộng đồng và Y khoa phòng ngừa (Preventive Medicine). Trường đại học này có mối quan hệ đối tác với hơn 100 cơ sở đào tạo và nghiên cứu quốc tế.

Được thành lập vào năm 1952, trường Đại Học Khoa học và Kỹ thuật Hoa Trung (HUST) tại Trung Quốc đào tạo đến 12 chuyên ngành nhưng nổi bật nhất là các ngành Kỹ sữ Cơ kí, Kỹ sư Quang học, Sức khỏe Cộng đồng và Y khoa phòng ngừa (Preventive Medicine). Trường đại học này có mối quan hệ đối tác với hơn 100 cơ sở đào tạo và nghiên cứu quốc tế.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Huazhong University of Science and Technology

Location: 1037 Luoyu Road, Guanggu Shangquan, Hongshan, Wuhan, Hubei, ChinaPhone: +86 27 87542457
Website: http://english.hust.edu.cn/
Distance: 0 km

Wuhan University

Location: Wuhan University, Wuchang, Wuhan, Hubei, ChinaPhone: +86 27 6875 4231
Website: http://www.whu.edu.cn/
Distance: 4.61 km