fbpx

Thông tin chung

Cao đẳng cộng đồng Houston (Houston Community College) đào tạo bằng liên kết và cấp chứng chỉ hơn 70 lĩnh vực, bao gồm: kế toán, xâu dựng dân dụng, hình sự và công lý, thiết kế nội thất, phụ tá nha khoa, marketing, điều dưỡng, công nghệ phẫu thuật và du lịch. Các khóa học chuyển tiếp lên hệ đào tạo 4 năm cũng được cao đẳng Houston chú trọng. Được thành lập năm 1971, hệ thống trường Cao đẳng Cộng đồng Houston bao gồm sáu trường: Central, Coleman, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam và Tây Nam. Hơn 63.000 sinh viên, trong đó có gần 5.400 sinh viên quốc tế đang theo học tại trường. Bạn cũng có thể lựa chọn học trực tuyến từ xa.

Thông tin chung

Cao đẳng cộng đồng Houston (Houston Community College) đào tạo bằng liên kết và cấp chứng chỉ hơn 70 lĩnh vực, bao gồm: kế toán, xâu dựng dân dụng, hình sự và công lý, thiết kế nội thất, phụ tá nha khoa, marketing, điều dưỡng, công nghệ phẫu thuật và du lịch. Các khóa học chuyển tiếp lên hệ đào tạo 4 năm cũng được cao đẳng Houston chú trọng. Được thành lập năm 1971, hệ thống trường Cao đẳng Cộng đồng Houston bao gồm sáu trường: Central, Coleman, Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam và Tây Nam. Hơn 63.000 sinh viên, trong đó có gần 5.400 sinh viên quốc tế đang theo học tại trường. Bạn cũng có thể lựa chọn học trực tuyến từ xa.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

University of Texas Health Science Center At Houston

Location: 7000 Fannin Street, Houston, Texas 77030, USAPhone: 713-500-4472
Website: http://www.uthouston.edu
Distance: 5.02 km

Texas Southern University

Location: Texas Southern University, Cleburne Street, Houston, TX, USAPhone: +1 713-313-7011
Website: http://www.tsu.edu/
Distance: 2.77 km

University of Houston, Downtown

Location: University of Houston-Downtown (UHD), North Main Street, Houston, TX, USAPhone: +1 713-221-8000
Website: http://www.uhd.edu/
Distance: 3.19 km

Rice University

Location: Rice University, Main St, Houston, TX, USAPhone: +1 713-348-0000
Website: http://www.rice.edu/
Distance: 3.65 km

Houston Community College

Location: 3100 Main St, Houston, TX 77002, USAPhone: 713.718.2000
Website: https://www.hccs.edu/
Distance: 0 km

University of Houston

Location: 4800 Calhoun Road, Houston, Texas, USAPhone: (713) 743-2255
Website: http://www.uh.edu/
Distance: 4.06 km