fbpx

Hospitality Management Institute of Australia

Ngày đăng 2018-12-29
Quốc gia Úc
Xếp hạng
0.0

Học viện Quản lý Khách sạn Ôxtrâylia là một cơ sở tư nhân cung cấp các khóa đào tạo khách sạn. Học viện tổ chức một chương trình cấp chứng chỉ III ngành Khách sạn (nấu ăn thương mại); cấp bằng ngành Quản lý khách sạn; cấp bằng cao cấp ngành Quản lý khách sạn. Học viện Quản lý khách sạn chỉ cách quận thương mại trung tâm của Melbourne 15 phút. Học viện hoạt động trong 3 cơ sở gần nhau.

Học viện Quản lý Khách sạn Ôxtrâylia là một cơ sở tư nhân cung cấp các khóa đào tạo khách sạn. Học viện tổ chức một chương trình cấp chứng chỉ III ngành Khách sạn (nấu ăn thương mại); cấp bằng ngành Quản lý khách sạn; cấp bằng cao cấp ngành Quản lý khách sạn. Học viện Quản lý khách sạn chỉ cách quận thương mại trung tâm của Melbourne 15 phút. Học viện hoạt động trong 3 cơ sở gần nhau.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Computer Power Institute

Location: 450 Queen Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: 09 916 6640
Website: https://computerpowerplus.ac.nz/
Distance: 5.38 km

Selmar Institute of Education

Location: Selmar Institute of Education, Wellington Street, St Kilda, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 1300 923 198
Website: https://selmar.edu.au/
Distance: 9.8 km

LH Martin Institute

Location: The LH Martin Institute, Spencer Road, Parkville Victoria, ÚcPhone: +61 3 8344 0756
Distance: 5.79 km

Mercury Institute of Victoria

Location: Mercury Institute of Victoria Pty Ltd, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9654 0101
Distance: 6.35 km

Barkly International College

Location: Barkly International College, Lonsdale Street, Melbourne Victoria, ÚcPhone: +61 3 9600 2996
Website: http://www.barklycollege.com/
Distance: 5.76 km

Australian Academy of Hairdressing

Location: The Academy, Victoria Street, North Melbourne VIC, ÚcPhone: +1 719-598-5770
Website: https://thehairacademy.com.au/
Distance: 4.47 km