fbpx

Nằm ở Frederick, Maryland, Cao đẳng Hood (Hood College) được thành lập chính thức năm 1897 với khoảng 2,522 sinh viên. Trường cấp bằng cử nhân nghệ thuật, cử nhân khoa học trong các lĩnh vực chuyên ngành, bằng thạc sỹ (thạc sỹ khoa học, thạc sỹ nghệ thuật, thạc sỹ mỹ thuật, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, chứng chỉ), chứng chỉ Cao học, chứng chỉ về giáo dục. Ngoài ra, chương trình dự bị chuyên ngành như dự bị Luật, dự bị y, dự bị nghiên cứu thú y, dự bị nha khoa cũng được tổ chức giảng dạy

Nằm ở Frederick, Maryland, Cao đẳng Hood (Hood College) được thành lập chính thức năm 1897 với khoảng 2,522 sinh viên. Trường cấp bằng cử nhân nghệ thuật, cử nhân khoa học trong các lĩnh vực chuyên ngành, bằng thạc sỹ (thạc sỹ khoa học, thạc sỹ nghệ thuật, thạc sỹ mỹ thuật, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, chứng chỉ), chứng chỉ Cao học, chứng chỉ về giáo dục. Ngoài ra, chương trình dự bị chuyên ngành như dự bị Luật, dự bị y, dự bị nghiên cứu thú y, dự bị nha khoa cũng được tổ chức giảng dạy

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Hood College

Location: Hood College, Rosemont Avenue, Frederick, MD, USAPhone: +1 301-663-3131
Website: http://www.hood.edu/
Distance: 0 km