fbpx

Homerton College, University of Cambridge

Ngày đăng 2019-01-11
Quốc gia Vương Quốc Anh
Xếp hạng
0.0

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Select English (Cambridge And London)

Location: Select English, Cambridge, Station Road, Cambridge, UKPhone: +44 1223 364735
Website: http://www.selectenglish.co.uk/
Distance: 1.03 km

Cambridge Regional College

Location: Cambridge Regional College, Kings Hedges Road, Cambridge, UKPhone: +44 1223 418200
Website: http://www.camre.ac.uk/
Distance: 5.43 km

EC Cambridge English Language School

Location: EC Cambridge English Language School, Burleigh Street, Cambridge, UKPhone: +44 1223 464364
Website: https://www.ecenglish.com/en/school-locations/uk/learn-english-in-cambridge
Distance: 2.21 km

BELL GROUP INTERNATIONAL

Location: Bell Cambridge, Cambridge, UKPhone: +44 1223 275598
Website: http://www.bellenglish.com/Cambridge/
Distance: 1.44 km

University of Cambridge Institute of Continuing Education

Location: University of Cambridge Institute of Continuing Education, Madingley, Cambridge, UKPhone: +44 1223 746222
Website: http://www.ice.cam.ac.uk/
Distance: 7.97 km

Bell Cambridge

Location: Bell Cambridge, Cambridge, UKPhone: +44 1223 275598
Website: http://www.bellenglish.com
Distance: 1.44 km