fbpx

Holy Names UniversityĐại học Holy Names là một trường Đại Học tư thục nằm ở Oakland, bang California, Hoa Kỳ. Trường được quản lý bởi Tu hội các Nữ Tu của Danh Thánh Giêsu và Maria (The Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary).

Holy Names University
Holy Names University

Giới thiệu về trường Holy Names University

Trường ban đầu được thành lập với tên gọi Convent of Our Lady of the Sacred Heart vào năm 1868 bởi sáu thành viên của The Sisters of Jesus and Mary. Cha Michael King, Mục sư của Nhà thờ Saint Mary đã mời họ đến Oakland để thành lập một trường học cho nữ sinh và đào tạo giáo viên trong tương lai.

Đến năm 1909, trường đổi  tên thành College of the Holy Names. Năm 1949 nhà trường đã trở thành một trong những thành viên điều lệ của Hiệp hội Trường đại học và Cao đẳng miền Tây. 10 tháng năm 2004, trường đổi tên là Holy Names university và được biết đến là trường  đại học Công Giáo mới nhất ở California.

Holy Names University
Holy Names University

HNU xây dựng hệ thống quy mô lớp học nhỏ, với tỷ lệ  học sinh trên tỷ lệ giảng viên là 17:01; hơn 90% giảng viên có học vị cao nhất trong lĩnh vực của họ. Năm 2006, năm thứ ba liên tiếp; tạp chí uy tín US News và World Report xếp hạng Holy Names University là trường đại học tốt nhất;  trong các trường đại học không đào tạo học vị tiến sĩ tại vùng bờ biển phía Tây. Đây cũng là trường đại học đa dạng văn hóa thứ 3 tại miền Tây Hoa Kỳ.

Vị trí địa lý của trường Holy Names University

Holy Names University – Đại học Holy Names là một trường đại học tư thục nằm ở Oakland, bang California, Hoa Kỳ

Holy Names University
Holy Names University

Chương trình giảng dạy tại Holy Names University

Các chương trình học phổ biến tại Holy Names University

Holy Names University
Holy Names University

 

Holy Names UniversityĐại học Holy Names là một trường Đại Học tư thục nằm ở Oakland, bang California, Hoa Kỳ. Trường được quản lý bởi Tu hội các Nữ Tu của Danh Thánh Giêsu và Maria (The Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary).

Holy Names University
Holy Names University

Giới thiệu về trường Holy Names University

Trường ban đầu được thành lập với tên gọi Convent of Our Lady of the Sacred Heart vào năm 1868 bởi sáu thành viên của The Sisters of Jesus and Mary. Cha Michael King, Mục sư của Nhà thờ Saint Mary đã mời họ đến Oakland để thành lập một trường học cho nữ sinh và đào tạo giáo viên trong tương lai.

Đến năm 1909, trường đổi  tên thành College of the Holy Names. Năm 1949 nhà trường đã trở thành một trong những thành viên điều lệ của Hiệp hội Trường đại học và Cao đẳng miền Tây. 10 tháng năm 2004, trường đổi tên là Holy Names university và được biết đến là trường  đại học Công Giáo mới nhất ở California.

Holy Names University
Holy Names University

HNU xây dựng hệ thống quy mô lớp học nhỏ, với tỷ lệ  học sinh trên tỷ lệ giảng viên là 17:01; hơn 90% giảng viên có học vị cao nhất trong lĩnh vực của họ. Năm 2006, năm thứ ba liên tiếp; tạp chí uy tín US News và World Report xếp hạng Holy Names University là trường đại học tốt nhất;  trong các trường đại học không đào tạo học vị tiến sĩ tại vùng bờ biển phía Tây. Đây cũng là trường đại học đa dạng văn hóa thứ 3 tại miền Tây Hoa Kỳ.

Vị trí địa lý của trường Holy Names University

Holy Names University – Đại học Holy Names là một trường đại học tư thục nằm ở Oakland, bang California, Hoa Kỳ

Holy Names University
Holy Names University

Chương trình giảng dạy tại Holy Names University

Các chương trình học phổ biến tại Holy Names University

Holy Names University
Holy Names University

 

Read more

Chi phí

Hệ đại học

  • Học phí : $ 30.390
  • Phòng ở:  $ 10.260
  • Các khoản phụ phí (sách vở, đồ dùng học tập, giao thông): $ 5,576
  •   Tổng cộng: $ 46.226

Hệ sau đại học

  • Học phí: $ 14.740
  • Phòng ở: $ 10.260
  • Các khoản phụ phí (sách vở, đồ dùng học tập, giao thông): $ 5,576
  • Tổng cộng: $ 30.576

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Holy Names University

Location: Holy Names University, Mountain Boulevard, Oakland, CA, USAPhone: +1 510-436-1000
Website: http://www.hnu.edu/
Distance: 0 km

California College of The Arts

Location: California College of the Arts, Broadway, Oakland, CA, USAPhone: +1 510-594-3600
Website: http://www.cca.edu/
Distance: 6.74 km

Lincoln University

Location: Lincoln University, 15th Street, Oakland, CA, USAPhone: +1 510-628-8010
Website: http://lincolnucasf.edu/
Distance: 7.31 km

University of California, Berkeley

Location: University of California, Berkeley, Berkeley, CA, USAPhone: 510-642-6000
Website: https://www.berkeley.edu/
Distance: 9.99 km

Peralta Community College District

Location: Peralta Community College District, East 8th Street, Oakland, CA, USAPhone: CA 94606 . (510) 466-7200
Website: http://web.peralta.edu/
Distance: 6.6 km