fbpx

Được thành lập vào năm 1876, Đại Học Hokkaido mang đến chương trình Cử nhân và Sau Đại học Nghiên cứu Nhật Bản Hiện đại và các chương trình Tiến sĩ bao gồm Kỹ thuật, Khoa học Đời sống và Nông nghiệp bằng tiếng Anh. Trường có 2 khu học xá, một ở Sapporo và một ở Hakodate. Sinh viên quốc tế có thể nhận được một số loại học bổng của trường. Trường cũng có nhiều lựa chọn về chỗ ở với giá cả phong phú cho sinh viên cùng với các cơ sở vật chất đi kèm như rừng và ruộng thí nghiệp, trung tâm và công viên nghiên cứu. Trường hiện có sĩ số sinh viên rơi vào khoảng 17000.

Được thành lập vào năm 1876, Đại Học Hokkaido mang đến chương trình Cử nhân và Sau Đại học Nghiên cứu Nhật Bản Hiện đại và các chương trình Tiến sĩ bao gồm Kỹ thuật, Khoa học Đời sống và Nông nghiệp bằng tiếng Anh. Trường có 2 khu học xá, một ở Sapporo và một ở Hakodate. Sinh viên quốc tế có thể nhận được một số loại học bổng của trường. Trường cũng có nhiều lựa chọn về chỗ ở với giá cả phong phú cho sinh viên cùng với các cơ sở vật chất đi kèm như rừng và ruộng thí nghiệp, trung tâm và công viên nghiên cứu. Trường hiện có sĩ số sinh viên rơi vào khoảng 17000.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Hokkaido University

Location: Hokkaido University, 5 Chome Kita 8 Jonishi, Kita, Sapporo, Hokkaido, JapanPhone: +81 11-716-2111
Website: http://www.hokudai.ac.jp/
Distance: 0 km