fbpx

Đại Học Wittenborg (Wittenborg University) là trường kinh doanh quốc tế tại Hà Lan cung cấp chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế (IBA) và các chương trình Thạc sĩ trong lĩnh vực kinh doanh. Trường cũng cung cấp các chương trình MBA. BBA và MBA trong các lĩnh vực kinh doanh và trường luôn đề các phương Pháp tiếp cận học tập và thực hành mâng tầm quốc tế và các chương trình học tại trường được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trường hiện là nhà của hơn 200 sinh viên từ 40 quốc gia khác nhau trên khắp thế giới. Trường nằm ở trung tâm thành phố Apeldoorn-một trung tâm đô thị lớn của Hà Lan.

Đại Học Wittenborg (Wittenborg University) là trường kinh doanh quốc tế tại Hà Lan cung cấp chương trình Cử nhân Quản trị Kinh doanh Quốc tế (IBA) và các chương trình Thạc sĩ trong lĩnh vực kinh doanh. Trường cũng cung cấp các chương trình MBA. BBA và MBA trong các lĩnh vực kinh doanh và trường luôn đề các phương Pháp tiếp cận học tập và thực hành mâng tầm quốc tế và các chương trình học tại trường được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Trường hiện là nhà của hơn 200 sinh viên từ 40 quốc gia khác nhau trên khắp thế giới. Trường nằm ở trung tâm thành phố Apeldoorn-một trung tâm đô thị lớn của Hà Lan.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Hogeschool Wittenborg

Location: Laan van de Mensenrechten 500, 7331 VZ Apeldoorn, The NetherlandsPhone: +31 (0)886672688
Website: https://www.wittenborg.eu/
Distance: 0 km

Wittenborg University of Applied Sciences

Location: Wittenborg University of Applied Sciences, Spoorstraat, Apeldoorn, NetherlandsPhone: +31 88 667 2688
Website: http://www.wittenborg.eu/
Distance: 0.23 km