fbpx
Đại Học khoa học ứng dụng Hogeschool Van Amsterdam (Hogeschool van Amsterdam, University of Applied Sciences (HvA)) được cho là một trong những học viện lớn nhất dành cho giáo dục đại học chuyên ngành tại Hà Lan. Trường cấp bằng cử nhân (về kinh doanh quốc tế, quản lý tài chính, quản lý thương mại, tiếng Anh, vật lý trị liệu, thể thao quốc tế), bằng thạc sỹ (MBA quốc tế, trị liệu bằng lao động, chính sách xã hội). Sinh viên đang theo học tại những học viện liên kết với HvA có thể lựa chọn học tại HvA như sinh viên trao đổi.
Đại Học khoa học ứng dụng Hogeschool Van Amsterdam (Hogeschool van Amsterdam, University of Applied Sciences (HvA)) được cho là một trong những học viện lớn nhất dành cho giáo dục đại học chuyên ngành tại Hà Lan. Trường cấp bằng cử nhân (về kinh doanh quốc tế, quản lý tài chính, quản lý thương mại, tiếng Anh, vật lý trị liệu, thể thao quốc tế), bằng thạc sỹ (MBA quốc tế, trị liệu bằng lao động, chính sách xã hội). Sinh viên đang theo học tại những học viện liên kết với HvA có thể lựa chọn học tại HvA như sinh viên trao đổi.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Amsterdam University College

Location: Amsterdam University College, Science Park Amsterdam, Amsterdam, NetherlandsPhone: +31 20 525 8780
Website: http://www.auc.nl/
Distance: 2.58 km

ONCAMPUS Amsterdam

Location: Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam, The NetherlandsPhone: +31 20 525 4188
Website: https://www.oncampus.global/europe/campuses/applied-sciences/welcome.htm
Distance: 2.05 km

Amsterdam Fashion Academy

Location: Amsterdam Fashion Academy B.V., Oosteinde, Amsterdam, NetherlandsPhone: +31 20 489 6692
Website: http://www.amsterdamfashionacademy.com/
Distance: 1.84 km

Gerrit Rietveld Academie

Location: Gerrit Rietveld Academie, Fred. Roeskestraat, Amsterdam, NetherlandsPhone: +31 20 571 1600
Website: http://www.rietveldacademie.nl/
Distance: 3.85 km

Amsterdam University of the Arts

Location: Amsterdam School of the Arts, Jodenbreestraat, Amsterdam, NetherlandsPhone: +31 20 527 7710
Website: http://www.ahk.nl/
Distance: 2.81 km

Vrije Universiteit Amsterdam

Location: Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan, Amsterdam, NetherlandsPhone: +31 20 598 9898
Website: https://vu.nl/
Distance: 3.68 km