fbpx
Học viện hàng không vũ trụ HM Sdn Bhd (HM Aerospace Sdn Bhd (HMA)) là học viện đào tạo hàng không, cung cấp giảng dạy & cơ sở vật chất cho phi công thiếu sinh quân trên đảo Langkawi. Trung tâm đào tạo nằm ở bên phải, cạnh sân bay quốc tế Langkawi. Như một thành viên của tập đoàn Halim Mazmin, HMA có khả năng đào tạo tối thiểu 200 phi công thiếu sinh quân mỗi năm tại cơ sở Langkawi. Học viện cung cấp dịch vụ huấn luyện chuyên môn tiêu chuẩn với kinh nghiệm quốc tế. Hàng không vũ trụ HM được trang bị một phi đội máy bay được huấn luyện bao gồm 1 Socata TB-10 Tobago GT, 1 Austrian built Diamond DA-40 TDI và 1 DA-42 Twin Star.

 

Học viện hàng không vũ trụ HM Sdn Bhd (HM Aerospace Sdn Bhd (HMA)) là học viện đào tạo hàng không, cung cấp giảng dạy & cơ sở vật chất cho phi công thiếu sinh quân trên đảo Langkawi. Trung tâm đào tạo nằm ở bên phải, cạnh sân bay quốc tế Langkawi. Như một thành viên của tập đoàn Halim Mazmin, HMA có khả năng đào tạo tối thiểu 200 phi công thiếu sinh quân mỗi năm tại cơ sở Langkawi. Học viện cung cấp dịch vụ huấn luyện chuyên môn tiêu chuẩn với kinh nghiệm quốc tế. Hàng không vũ trụ HM được trang bị một phi đội máy bay được huấn luyện bao gồm 1 Socata TB-10 Tobago GT, 1 Austrian built Diamond DA-40 TDI và 1 DA-42 Twin Star.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

HM Aerospace

Location: Hm Aerospace, Kampung Kuala Muda, Langkawi, Kedah, Ma-lai-xi-aDistance: 0 km