fbpx
Được thành lập vào năm 1821, Đại học Heriot-Watt có 4 cơ sở chính: 3 ở Scotland, Edinburgh và một cơ sở ở Dubai. Cơ sở Orkney ở Stromness có 10.000 sinh viên. Trường được chia thành các trường chuyên ngành: Trường Môi trường nhân tạo, Trường Cơ khí và Khoa học vật lý, Trường Khoa học cuộc sống, Trường Quản lý và Ngôn ngữ, Trường Khoa học Toán và Máy tính, Trường Dệt và Thiết kế, Trường Kinh doanh Edinburgh và Học viện Cơ khí xăng dầu.

 

Được thành lập vào năm 1821, Đại học Heriot-Watt có 4 cơ sở chính: 3 ở Scotland, Edinburgh và một cơ sở ở Dubai. Cơ sở Orkney ở Stromness có 10.000 sinh viên. Trường được chia thành các trường chuyên ngành: Trường Môi trường nhân tạo, Trường Cơ khí và Khoa học vật lý, Trường Khoa học cuộc sống, Trường Quản lý và Ngôn ngữ, Trường Khoa học Toán và Máy tính, Trường Dệt và Thiết kế, Trường Kinh doanh Edinburgh và Học viện Cơ khí xăng dầu.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Basil Paterson Edinburgh

Location: Basil Paterson Edinburgh, Queen Street, Edinburgh, UKPhone: +44 131 225 3802
Website: http://www.basilpaterson.co.uk/
Distance: 8.66 km

SRUC Scotland's Rural College

Location: Scotland's Rural College - SRUC, SRUC, West Mains Road, Edinburgh, UKPhone: +44 (0) 131 535 4000
Website: http://www.sruc.ac.uk/
Distance: 9.02 km

Edinburgh School Of English

Location: Edinburgh School of English, Canongate, The Royal Mile, Edinburgh, UKPhone: +44 131 557 9200
Website: http://www.edinburghschoolofenglish.com/
Distance: 9.67 km

University of Edinburgh

Location: The University of Edinburgh, South Bridge, Edinburgh, Vương Quốc AnhPhone: +44 131 650 1000
Website: http://www.ed.ac.uk/
Distance: 9.04 km

Heriot-Watt University

Location: Heriot-Watt University, Edinburgh Campus, Boundary Road North, Edinburgh, Vương Quốc AnhPhone: +44 131 449 5111
Website: http://www.hw.ac.uk/
Distance: 0 km

Edinburgh Napier University

Location: Edinburgh Napier University, Colinton Road, Edinburgh, Vương Quốc AnhPhone: +44 333 900 6040
Website: http://www.napier.ac.uk/
Distance: 5.1 km