fbpx

Heinrich Heine University Düsseldorf

Ngày đăng 2019-01-07
Quốc gia Đức
Bằng cấpCao học
Xếp hạng
0.0

Heinrich Heine University Düsseldorf (HHU) được thành lập vào năm 1965 và là một cơ sở đào tạo nằm ở North Rhine-Westphalia, Đức. HHU mang đến cho sinh viên 50 khóa hoc Đại Học và sau Đại học được giảng dạy tại 5 khoa của trường. Các khoa của trường đều nổi tiếng và có liên kết, hợp tác với nhiều trung tâm nghiên cứu hàng đầu. Trường hiện có khoảng 30000 sinh viên theo học.

Heinrich Heine University Düsseldorf (HHU) được thành lập vào năm 1965 và là một cơ sở đào tạo nằm ở North Rhine-Westphalia, Đức. HHU mang đến cho sinh viên 50 khóa hoc Đại Học và sau Đại học được giảng dạy tại 5 khoa của trường. Các khoa của trường đều nổi tiếng và có liên kết, hợp tác với nhiều trung tâm nghiên cứu hàng đầu. Trường hiện có khoảng 30000 sinh viên theo học.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Heinrich Heine University Düsseldorf

Location: Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Universitätsstraße, Düsseldorf, GermanyPhone: +49 211 8111118
Website: http://www.hhu.de/
Distance: 0 km