fbpx

Thành lập năm 1918, Đại Học Do Thái Jerusalem, Israel nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới và là trường đại học nghiên cứu nổi tiếng trong giới. Trường có 7 khoa, 14 trường và 23.000 sinh viên với các sinh viên quốc tế đến từ hơn 65 quốc gia khác nhau. Các khoa Nhân văn, Khoa học tự nhiên, Luật, Y Dược, Quản trị Kinh doanh, Khoa học Xã hội, Nông nghiệp và Hoạt động Xã hội cung cấp nhiều khóa học bậc đại học và Cao học bằng tiếng Anh.

Thành lập năm 1918, Đại Học Do Thái Jerusalem, Israel nằm trong top 100 trường đại học hàng đầu thế giới và là trường đại học nghiên cứu nổi tiếng trong giới. Trường có 7 khoa, 14 trường và 23.000 sinh viên với các sinh viên quốc tế đến từ hơn 65 quốc gia khác nhau. Các khoa Nhân văn, Khoa học tự nhiên, Luật, Y Dược, Quản trị Kinh doanh, Khoa học Xã hội, Nông nghiệp và Hoạt động Xã hội cung cấp nhiều khóa học bậc đại học và Cao học bằng tiếng Anh.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Hebrew University of Jerusalem

Location: The Hebrew University of Jerusalem, Jerusalem, IsraelPhone: +972 2-658-5111
Website: http://www.huji.ac.il/
Distance: 0 km