fbpx

Cao đẳng cộng đồng Hawaii (Hawaii Community College) là học viện công lập, được thành lập năm 1941 tại Hilo, Hawaii. Trường cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận, bằng liên kết về kế toán, trợ lý hành chính & thư ký, hoạt động sản xuất nông nghiệp, xung đột & công nghệ sửa chữa, công nghệ ô tô/ cơ khí ô tô, mộc v.v. Cao đẳng cộng đồng Hawaii có 2 cơ sở: Upper và Manono

Cao đẳng cộng đồng Hawaii (Hawaii Community College) là học viện công lập, được thành lập năm 1941 tại Hilo, Hawaii. Trường cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận, bằng liên kết về kế toán, trợ lý hành chính & thư ký, hoạt động sản xuất nông nghiệp, xung đột & công nghệ sửa chữa, công nghệ ô tô/ cơ khí ô tô, mộc v.v. Cao đẳng cộng đồng Hawaii có 2 cơ sở: Upper và Manono

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Hawaii Community College

Location: Hawaiʻi Community College, Manono Street, Hilo, HI, USAPhone: +1 808-934-2500
Website: http://hawaii.hawaii.edu/
Distance: 0 km

University of Hawaii At Hilo

Location: University of Hawaiʻi at Hilo, West Kawili Street, Hilo, HI, USAPhone: +1 808-932-7799
Website: http://hilo.hawaii.edu/
Distance: 1.28 km