fbpx

Cao đẳng cộng đồng Harrisburg Area (Harrisburg Area Community College) là học viện công lập, được thành lập năm 1964. Trường có 5 cơ sở nằm ở Harrisburg, Lancaster, Lebanon, York, Gettysburg tại Pennsylvania. Học viện cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trong các chuyên ngành như mỹ thuật; sinh học; kinh doanh; truyền thông; ngôn ngữ; công nghệ máy tính; giáo dục; Kỹ Thuật; nghiên cứu toàn cầu; khách sạn; nghiên cứu Pháp lý; điều dưỡng; tâm lý học; xã hội học. Cao đẳng cộng đồng Harrisburg Area có hơn 15,000 sinh viên trong những khóa học chính quy và 50,000 học viên theo học chương trình niên chế.

Harrisburg Area Community College
Harrisburg Area Community College

Giới thiệu về trường Harrisburg Area Community College

Trường Harrisburg Area Community College (HACC) được thành lập vào năm 1964, là một trong những trường CĐCĐ lâu đời và lớn nhất ở Pennsylvania. Trải qua hơn 50 năm hoạt động và phát triển, từ một trường chỉ có 421 theo sinh viên học ở năm đầu tiên thì tới nay mỗi năm trường đều thu hút khoảng 20,000 sinh viên theo hoc ở các chương trình khác nhau.

Harrisburg Area Community College
Harrisburg Area Community College

Nó bao gồm năm cơ sở ở Harrisburg; Gettysburg; Lancaster; Lebanon và York. Tổng số sinh viên ghi danh là 20.780. Cơ sở Harrisburg tuyển sinh hơn 8.000 sinh viên.  Trường có tỷ lệ sinh viên-giảng viên là 17/1, vì vậy việc trao đổi thông tin giữa giảng viên và sinh viên trở nên dễ dàng hơn.

Harrisburg Area Community College
Harrisburg Area Community College

Sinh viên HACC cạnh tranh trong Hội nghị Đại Học Đông Pennsylvania (EPCC), cạnh tranh trong các môn thể thao Bóng chuyền , Bóng rổ và Bóng đá. Bên cạnh đó, trường có nhiều tổ chức và câu lạc bộ sinh viên bao gồm hội sinh viên; các câu lạc bộ lớn và câu lạc bộ đa văn hóa. Trường có hai tờ báo do sinh viên điều hành, The Fourth Estate tại Campus Hrrisburg và Live Wire tại Lancaster Campus.

Vị trí địa lý của trường Harrisburg Area Community College

Harrisburg Area Community College ( HACC ) là một trường cao đẳng cộng đồng ở Harrisburg , Pennsylvania, Mỹ. Bao gồm năm cơ sở ở Harrisburg , Gettysburg , Lancaster, Lebanon và York . Khuôn viên trường bao gồm Trung tâm Sinh viên Bruce E. Cooper mới được tu sửa và đổi mới, trung tâm Nghệ thuật Rose Lehrman, và các tòa nhà Midtown 1 và 2 có các chương trình giao dịch và công nghệ.

Harrisburg Area Community College
Harrisburg Area Community College

Tiểu bang Pennsylvania là nơi có nhiều trường cao đẳng, đại học lâu đời nhất nước Mỹ và có Philadelphia là thành phố thuộc top 5 thành phố phát triển tại Mỹ

Chương trình giảng dạy tại Harrisburg Area Community College

HACC  cung cấp hơn 120 chương trình đào tạo cho sinh viên trong 27 lĩnh vực khác nhau. Trường giảng dạy các chương trình học thuật, đại cương cao đẳng nghề và đại cương chuyển tiếp, bằng cấp ngắn hạn và chứng chỉ. Bên cạnh đó, trường cũng có các chương trình phát triển năng lực làm việc như đào tạo máy tính, an toàn và thực thi pháp Luật, các chương trình an ninh, công nghệ và thương mại.

Harrisburg Area Community College
Harrisburg Area Community College

Các chương trình phổ biến bao gồm: Chuyên ngành y tế và các chương trình liên quan; kinh doanh; quản lý; tiếp thị và các dịch vụ hỗ trợ liên quan; và nghệ thuật và khoa học tự do; nghiên cứu chung và Nhân Văn. Nhà trường sử dụng một lịch học thuật dựa trên học kỳ.

Harrisburg Area Community College
Harrisburg Area Community College

Theo học ở trường HACC, sinh viên sẽ có cơ hội chuyển tiếp lên các trường đại học hàng đầu ở Mỹ SAU khi hoàn thành chương trình học 2 năm ở trường. HACC có thỏa thuận với nhiều trường đại học hệ 4 năm về việc nhận sinh viên học chuyển tiếp 2 năm đầu này sẽ vào học năm 3 tại trường đại học.

Yêu cầu đầu vào của Harrisburg Area Community College

  • Tốt nghiệp THPT
  • TOEFL iBT79
  • GPA đạt yêu cầu

Cao đẳng cộng đồng Harrisburg Area (Harrisburg Area Community College) là học viện công lập, được thành lập năm 1964. Trường có 5 cơ sở nằm ở Harrisburg, Lancaster, Lebanon, York, Gettysburg tại Pennsylvania. Học viện cấp văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận trong các chuyên ngành như mỹ thuật; sinh học; kinh doanh; truyền thông; ngôn ngữ; công nghệ máy tính; giáo dục; Kỹ Thuật; nghiên cứu toàn cầu; khách sạn; nghiên cứu Pháp lý; điều dưỡng; tâm lý học; xã hội học. Cao đẳng cộng đồng Harrisburg Area có hơn 15,000 sinh viên trong những khóa học chính quy và 50,000 học viên theo học chương trình niên chế.

Harrisburg Area Community College
Harrisburg Area Community College

Giới thiệu về trường Harrisburg Area Community College

Trường Harrisburg Area Community College (HACC) được thành lập vào năm 1964, là một trong những trường CĐCĐ lâu đời và lớn nhất ở Pennsylvania. Trải qua hơn 50 năm hoạt động và phát triển, từ một trường chỉ có 421 theo sinh viên học ở năm đầu tiên thì tới nay mỗi năm trường đều thu hút khoảng 20,000 sinh viên theo hoc ở các chương trình khác nhau.

Harrisburg Area Community College
Harrisburg Area Community College

Nó bao gồm năm cơ sở ở Harrisburg; Gettysburg; Lancaster; Lebanon và York. Tổng số sinh viên ghi danh là 20.780. Cơ sở Harrisburg tuyển sinh hơn 8.000 sinh viên.  Trường có tỷ lệ sinh viên-giảng viên là 17/1, vì vậy việc trao đổi thông tin giữa giảng viên và sinh viên trở nên dễ dàng hơn.

Harrisburg Area Community College
Harrisburg Area Community College

Sinh viên HACC cạnh tranh trong Hội nghị Đại Học Đông Pennsylvania (EPCC), cạnh tranh trong các môn thể thao Bóng chuyền , Bóng rổ và Bóng đá. Bên cạnh đó, trường có nhiều tổ chức và câu lạc bộ sinh viên bao gồm hội sinh viên; các câu lạc bộ lớn và câu lạc bộ đa văn hóa. Trường có hai tờ báo do sinh viên điều hành, The Fourth Estate tại Campus Hrrisburg và Live Wire tại Lancaster Campus.

Vị trí địa lý của trường Harrisburg Area Community College

Harrisburg Area Community College ( HACC ) là một trường cao đẳng cộng đồng ở Harrisburg , Pennsylvania, Mỹ. Bao gồm năm cơ sở ở Harrisburg , Gettysburg , Lancaster, Lebanon và York . Khuôn viên trường bao gồm Trung tâm Sinh viên Bruce E. Cooper mới được tu sửa và đổi mới, trung tâm Nghệ thuật Rose Lehrman, và các tòa nhà Midtown 1 và 2 có các chương trình giao dịch và công nghệ.

Harrisburg Area Community College
Harrisburg Area Community College

Tiểu bang Pennsylvania là nơi có nhiều trường cao đẳng, đại học lâu đời nhất nước Mỹ và có Philadelphia là thành phố thuộc top 5 thành phố phát triển tại Mỹ

Chương trình giảng dạy tại Harrisburg Area Community College

HACC  cung cấp hơn 120 chương trình đào tạo cho sinh viên trong 27 lĩnh vực khác nhau. Trường giảng dạy các chương trình học thuật, đại cương cao đẳng nghề và đại cương chuyển tiếp, bằng cấp ngắn hạn và chứng chỉ. Bên cạnh đó, trường cũng có các chương trình phát triển năng lực làm việc như đào tạo máy tính, an toàn và thực thi pháp Luật, các chương trình an ninh, công nghệ và thương mại.

Harrisburg Area Community College
Harrisburg Area Community College

Các chương trình phổ biến bao gồm: Chuyên ngành y tế và các chương trình liên quan; kinh doanh; quản lý; tiếp thị và các dịch vụ hỗ trợ liên quan; và nghệ thuật và khoa học tự do; nghiên cứu chung và Nhân Văn. Nhà trường sử dụng một lịch học thuật dựa trên học kỳ.

Harrisburg Area Community College
Harrisburg Area Community College

Theo học ở trường HACC, sinh viên sẽ có cơ hội chuyển tiếp lên các trường đại học hàng đầu ở Mỹ SAU khi hoàn thành chương trình học 2 năm ở trường. HACC có thỏa thuận với nhiều trường đại học hệ 4 năm về việc nhận sinh viên học chuyển tiếp 2 năm đầu này sẽ vào học năm 3 tại trường đại học.

Yêu cầu đầu vào của Harrisburg Area Community College

  • Tốt nghiệp THPT
  • TOEFL iBT79
  • GPA đạt yêu cầu
Read more

Chi phí

  • Học phí: $307.5/giờ tín chỉ
  • Sách và vật tư: $ 1,728
  • Ước tính chi phí sinh hoạt: $7.308

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Harrisburg Area Community College

Location: Harrisburg Area Community College, HACC Drive, Harrisburg, PA, USAPhone: +1 800-222-4222
Website: http://www.hacc.edu/
Distance: 0 km