fbpx
Đại học Harper Adams (Harper Adams University College) được thành lập vào tháng 4/1901 tại Shropshire, Anh với gần 4,000 sinh viên theo học hiện nay. Học viện cấp bằng cử nhân, cao học, các cơ hội nghiên cứu trình độ dự bị tiến sỹ, PhD. Khóa học được tổ chức đào tạo trong những lĩnh vực nông nghiệp, điều dưỡng thú y & sức khỏe động vật, kỹ thuật nông nghiệp & thiết kế xe chạy trên mọi địa hình, quản lý nông thôn & bất động sản, du lịch, marketing nông sản & quản lý kinh doanh, quản lý sản phẩm tươi sống, nghiên cứu ẩm thực & quản lý bản lẻ thực phẩm.

 

Đại học Harper Adams (Harper Adams University College) được thành lập vào tháng 4/1901 tại Shropshire, Anh với gần 4,000 sinh viên theo học hiện nay. Học viện cấp bằng cử nhân, cao học, các cơ hội nghiên cứu trình độ dự bị tiến sỹ, PhD. Khóa học được tổ chức đào tạo trong những lĩnh vực nông nghiệp, điều dưỡng thú y & sức khỏe động vật, kỹ thuật nông nghiệp & thiết kế xe chạy trên mọi địa hình, quản lý nông thôn & bất động sản, du lịch, marketing nông sản & quản lý kinh doanh, quản lý sản phẩm tươi sống, nghiên cứu ẩm thực & quản lý bản lẻ thực phẩm.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Harper Adams University

Location: Harper Adams University, Edgmond, Newport, Vương Quốc AnhPhone: +44 1952 820280
Website: https://www.harper-adams.ac.uk/
Distance: 0 km