fbpx

Đại Học khoa học ứng dụng HAN (HAN University of Applied Sciences) là một tổ chức giáo dục chuyên ngành khoa học ứng dụng tại Hà Lan với các cơ sở chính tại Arnhem và Nijmegen, ở phía đông của Hà Lan, HAN có hơn 28.000 sinh viên và cung cấp một loạt các khóa học chuyên nghiệp trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu xã hội, thương mại, truyền thông, quản trị kinh doanh, Pháp luật, kinh tế, kỹ thuật, xây dựng môi trường, ứng dụng khoa học, IT, y tế, điều dưỡng, thể thao. Sinh viên có thể lựa chọn từ tổng số 63 chương trìnhcử nhân, 21 chương trình thạc sỹ và các chương trình trao đổi sinh viên.

Đại Học khoa học ứng dụng HAN (HAN University of Applied Sciences) là một tổ chức giáo dục chuyên ngành khoa học ứng dụng tại Hà Lan với các cơ sở chính tại Arnhem và Nijmegen, ở phía đông của Hà Lan, HAN có hơn 28.000 sinh viên và cung cấp một loạt các khóa học chuyên nghiệp trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu xã hội, thương mại, truyền thông, quản trị kinh doanh, Pháp luật, kinh tế, kỹ thuật, xây dựng môi trường, ứng dụng khoa học, IT, y tế, điều dưỡng, thể thao. Sinh viên có thể lựa chọn từ tổng số 63 chương trìnhcử nhân, 21 chương trình thạc sỹ và các chương trình trao đổi sinh viên.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences

Location: Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences, Larensteinselaan, Velp, NetherlandsPhone: +31 26 369 5695
Website: http://www.hvhl.nl/
Distance: 0.85 km

HAN University of Applied Sciences

Location: HAN University of Applied Sciences, Ruitenberglaan, Arnhem, NetherlandsPhone: +31 24 353 0500
Website: https://www.han.nl/
Distance: 0 km