fbpx

Đại Học Khoa học ứng dụng Hague (Hague University of Applied Sciences) là trường đại học nhiều cơ sở.Cơ sở chính của trường nằm tại Laakhaven ở Hague. Trường cũng có cơ sở khu vực tại thành phố Zoetermeer (Học viện công nghệ thông tin & Truyền thông), Delft (Học viện công nghệ, đổi mới & Xã hội Delft) và Laan van Poot (Học viện Nghiên cứu Thể thao). Đại học là nơi hội tụ của gần 20.000 sinh viên và 1.700 giảng viên cũng như nhân viên. Đại học Hague cung cấp 8 chương trình toàn thời gian bậc Cử nhân và 4 chương trình Thạc sĩ hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ngoài ra sinh viên còn có cơ hội tham gia các chương trình nghiên cứu và đào tạo chuyên nghiệp.

Đại Học Khoa học ứng dụng Hague (Hague University of Applied Sciences) là trường đại học nhiều cơ sở.Cơ sở chính của trường nằm tại Laakhaven ở Hague. Trường cũng có cơ sở khu vực tại thành phố Zoetermeer (Học viện công nghệ thông tin & Truyền thông), Delft (Học viện công nghệ, đổi mới & Xã hội Delft) và Laan van Poot (Học viện Nghiên cứu Thể thao). Đại học là nơi hội tụ của gần 20.000 sinh viên và 1.700 giảng viên cũng như nhân viên. Đại học Hague cung cấp 8 chương trình toàn thời gian bậc Cử nhân và 4 chương trình Thạc sĩ hoàn toàn bằng tiếng Anh. Ngoài ra sinh viên còn có cơ hội tham gia các chương trình nghiên cứu và đào tạo chuyên nghiệp.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

UNESCO-IHE Institute for Water Education

Location: IHE Delft Institute for Water Education, Westvest, Delft, NetherlandsPhone: +31 15 215 1715
Website: http://www.un-ihe.org/
Distance: 6.84 km

Leiden University College The Hague

Location: Leiden University College, Anna van Buerenplein, The Hague, NetherlandsPhone: +31 70 800 9503
Website: https://www.universiteitleiden.nl
Distance: 1.64 km

Hotelschool The Hague

Location: Hotelschool The Hague, Brusselselaan, The Hague, NetherlandsPhone: +31 88 028 1800
Website: http://www.hotelschool.nl/
Distance: 5.01 km

Royal Academy of Art, The Hague

Location: Royal Academy of Art, The Hague (KABK), Prinsessegracht, The Hague, NetherlandsPhone: +31 70 315 4777
Website: http://www.kabk.nl/
Distance: 1.65 km

Hague University of Applied Sciences

Location: The Hague University of Applied Sciences, Johanna Westerdijkplein, The Hague, NetherlandsPhone: +31 70 445 8888
Website: http://www.dehaagsehogeschool.nl/
Distance: 0 km

Delft University of Technology

Location: Delft University of Technology (TU Delft), Mekelweg, Delft, NetherlandsPhone: +31 15 278 9111
Website: http://www.tudelft.nl/
Distance: 7.98 km