fbpx
Trường quản lý Greenwich (Greenwich School of Management) là học viện giáo dục đại học độc lập, được thành lập năm 1973 tại Greenwich, London. Trường có hơn 900 sinh viên. Giấy chứng nhận được cấp trong lĩnh vực hệ thống thông tin quản lý, quản lý marketing, kinh tế. Chương trình nghiên cứu sinh về quản lý marketing, quản lý kinh doanh, kế toán & tài chính, quản lý nguồn nhân lực cũng được tổ chức giảng dạy. Ngoài ra, học viện Greenwich cũng có một vài khóa học quản trị về quản lý dịch vụ y tế, giấy chứng nhận tiên tiến về nghiên cứu & quản lý du lịch.

 

Trường quản lý Greenwich (Greenwich School of Management) là học viện giáo dục đại học độc lập, được thành lập năm 1973 tại Greenwich, London. Trường có hơn 900 sinh viên. Giấy chứng nhận được cấp trong lĩnh vực hệ thống thông tin quản lý, quản lý marketing, kinh tế. Chương trình nghiên cứu sinh về quản lý marketing, quản lý kinh doanh, kế toán & tài chính, quản lý nguồn nhân lực cũng được tổ chức giảng dạy. Ngoài ra, học viện Greenwich cũng có một vài khóa học quản trị về quản lý dịch vụ y tế, giấy chứng nhận tiên tiến về nghiên cứu & quản lý du lịch.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

West London English School

Location: West London English School, Uxbridge Road, London, UKPhone: +44 20 3198 1888
Website: http://wles.net/
Distance: 4.74 km

Richmond and Hillcroft Adult and Community College

Location: Richmond and Hillcroft Adult Community College, Parkshot, London, UKPhone: +44 20 8891 5907
Website: http://www.rhacc.ac.uk/
Distance: 9.88 km

Barnet and Southgate College

Location: Barnet and Southgate College, Bristol Avenue, Luân Đôn, Vương Quốc AnhPhone: +44 20 8200 8300
Website: http://www.barnet.ac.uk/
Distance: 8.39 km

Business Marketing International Limited (BMI)

Location: 54-58 High Street, Edgware, Vương Quốc AnhPhone: + 44 208 952 1392
Website: https://bmiglobaled.com/
Distance: 7.9 km

The London College

Location: The London College, Bath Road, Longford, Hounslow, Vương Quốc AnhPhone: +44 20 7243 4000
Website: http://www.lcuck.ac.uk/
Distance: 9.28 km

West Thames College

Location: West Thames College, London Road, Isleworth, Vương Quốc AnhPhone: +44 20 8326 2000
Website: http://www.west-thames.ac.uk/
Distance: 8.31 km