fbpx

Cao đẳng Griffith là trường giáo dục đại học, được thành lập năm 1997. Nằm trong cơ sở Mt Gravatt của đại học Griffith tại Brisbane, học viện có hơn 1,500 sinh viên. Giấy chứng nhận được cấp trong lĩnh vực sinh học, thương mại, kỹ thuật, thiết kế đồ họa, quản lý khách sạn, tội phạm học & tư pháp hình sự, công nghệ thông tin. Học viện kinh doanh & công nghệ Queensland hợp tác với đại học Griffith cung cấp khóa học tiếng Anh & học thuật, chương trình đại cương, chuyên ngành hệ sau cao học

Cao đẳng Griffith là trường giáo dục đại học, được thành lập năm 1997. Nằm trong cơ sở Mt Gravatt của đại học Griffith tại Brisbane, học viện có hơn 1,500 sinh viên. Giấy chứng nhận được cấp trong lĩnh vực sinh học, thương mại, kỹ thuật, thiết kế đồ họa, quản lý khách sạn, tội phạm học & tư pháp hình sự, công nghệ thông tin. Học viện kinh doanh & công nghệ Queensland hợp tác với đại học Griffith cung cấp khóa học tiếng Anh & học thuật, chương trình đại cương, chuyên ngành hệ sau cao học

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

BROWNS Professional

Location: 295 Ann Street, Brisbane City QLD 4000, AustraliaPhone: (+61 7) 3221 3225
Website: https://brownsprofessional.edu.au/blog/
Distance: 9.47 km

New York College

Location: New York College, Ipswich Road, Moorooka QLD, AustraliaPhone: +61 7 3848 4354
Website: http://www.newyorkcollege.edu.au/
Distance: 4.99 km

Torrens University

Location: Torrens University, Bowen Terrace, Fortitude Valley Queensland, ÚcPhone: +61 1300 575 803
Website: http://www.torrens.edu.au/studying/on-campus/brisbane-fortitude-valley
Distance: 9.66 km

Captain Cook College - Productivity Partners

Location: Captain Cook College, Logan Road, Upper Mount Gravatt Queensland, ÚcPhone: +61 7 3172 5562
Distance: 2.49 km

Matters In Gray

Location: 12 Mount Gravatt Capalaba Road, Upper Mount Gravatt Queensland, ÚcPhone: +61 7 33496538
Website: https://www.migtraining.com.au/
Distance: 2.31 km

Chifley Business School

Location: Chifley Business School, Edward Street, Brisbane Queensland, ÚcPhone: +61 1300 244 353
Distance: 9.39 km