fbpx

Grantham University

Ngày đăng 2019-01-05
Quốc gia USA
Xếp hạng
0.0

Đại học Grantham (Grantham University) là trường tư thục, phi lợi nhuận, được thành lập năm 1951 tại Kansas City, Missouri. Trường có gần 5,800 sinh viên theo học. Đại học Grantham cấp bằng cử nhân, liên kết, thạc sỹ trong những lĩnh vực như kinh doanh, quản lý, kỹ thuật tin học & điện tử, tư pháp hình sự, quản lý kỹ thuật, nghiên cứu chung, nghiên cứu đa ngành, quản trị kinh doanh, khoa học công nghệ thông tin, quản lý dự án, quản lý thông tin, công nghệ quản lý thông tin

Đại học Grantham (Grantham University) là trường tư thục, phi lợi nhuận, được thành lập năm 1951 tại Kansas City, Missouri. Trường có gần 5,800 sinh viên theo học. Đại học Grantham cấp bằng cử nhân, liên kết, thạc sỹ trong những lĩnh vực như kinh doanh, quản lý, kỹ thuật tin học & điện tử, tư pháp hình sự, quản lý kỹ thuật, nghiên cứu chung, nghiên cứu đa ngành, quản trị kinh doanh, khoa học công nghệ thông tin, quản lý dự án, quản lý thông tin, công nghệ quản lý thông tin

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Grantham University

Location: 16025 West 113th Street, Lenexa, KS 66219, USAPhone: (888) 947-2684
Website: https://www.grantham.edu/
Distance: 0 km