Grafton College of Management Sciences

Ngày đăng 2019-01-08
Quốc gia IRELAND
Xếp hạng
0.0

Cao đẳng khoa học quản lý Grafton (Grafton College of Management Sciences) được thành lập tháng 11/2003 tại Dublin. Mục đích của trường là cung cấp kinh nghiệm học tập đầu tiên, trang bị cho sinh viên những kỹ năng, khả năng, kiến thức nhằm hoàn thành tốt chuyên ngành mình lựa chọn. Học viên có thể lấy bằng cử nhân, thạc sỹ, giấy chứng nhận, chứng chỉ. Các khóa học được xây dựng dựa trên “đời sống thực tế”, ví dụ như sinh viên có thể ứng dụng kiến thức được học vào các tình huống trong cuộc sống. Phương Pháp lấy học viên làm trung tâm đảm bảo rằng tất cả chương trình đào tạo có uy tín và được chứng nhận. Hỗ trợ sinh viên có các lớp học kỹ năng nghiên cứu, tư vấn hỗ trợ tiếng Anh, giúp đỡ thêm sau mỗi bài giảng.

Cao đẳng khoa học quản lý Grafton (Grafton College of Management Sciences) được thành lập tháng 11/2003 tại Dublin. Mục đích của trường là cung cấp kinh nghiệm học tập đầu tiên, trang bị cho sinh viên những kỹ năng, khả năng, kiến thức nhằm hoàn thành tốt chuyên ngành mình lựa chọn. Học viên có thể lấy bằng cử nhân, thạc sỹ, giấy chứng nhận, chứng chỉ. Các khóa học được xây dựng dựa trên “đời sống thực tế”, ví dụ như sinh viên có thể ứng dụng kiến thức được học vào các tình huống trong cuộc sống. Phương Pháp lấy học viên làm trung tâm đảm bảo rằng tất cả chương trình đào tạo có uy tín và được chứng nhận. Hỗ trợ sinh viên có các lớp học kỹ năng nghiên cứu, tư vấn hỗ trợ tiếng Anh, giúp đỡ thêm sau mỗi bài giảng.

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Hibernia College Dublin

  Location: Hibernia College, Merrion Road, Dublin, IrelandPhone: +353 1 661 0168
  Website: http://www.hiberniacollege.com/
  Distance: 6.07 km

  Dorset College

  Location: Dorset College, Charles Street Great, Mountjoy, Dublin 1, IrelandPhone: +353 1 830 6129
  Website: http://www.dorset-college.ie/
  Distance: 1.93 km

  IBAT College Dublin

  Location: IBAT College Dublin, Frederick Street North, Rotunda, Dublin, IrelandPhone: +353 1 807 5055
  Website: https://www.ibat.ie/
  Distance: 1.32 km

  Independent Colleges

  Location: Independent College Dublin, Mountjoy, Dublin 1, IrelandPhone: +353 1 877 3900
  Website: http://www.independentcolleges.ie/
  Distance: 2.27 km

  American College Dublin

  Location: American College Dublin, Merrion Square North, Dublin, IrelandPhone: +353 1 676 8939
  Website: https://www.iamu.edu/
  Distance: 2.67 km

  The Photography Institute

  Location: 28-32 Pembroke Street Upper, Dublin 2, IrelandWebsite: https://www.thephotographyinstitute.ie/
  Distance: 2.91 km