fbpx

Trung tâm Đại Học & trường Graduate thuộc đại học City, New York (Graduate School And University Center of The City University of New York) nằm ở trung tâm thành phố New York. Được thành lập năm 1961, trung tâm Graduate là học viện tiến sỹ của CUNY. Khoảng 4,000 sinh viên theo học bậc tiến sỹ, thạc sỹ trong lĩnh vực Nhân Văn, khoa học xã hội, khoa học. Trung tâm cung cấp 34 khóa học thạc sỹ, trong đó có 30 PhD. Một vài chương trình tiến sỹ về âm nhạc, thính học, khoa học điều dưỡng, vật lý trị liệu, y tế cộng đồng cũng được tổ chức đào tạo

Trung tâm Đại Học & trường Graduate thuộc đại học City, New York (Graduate School And University Center of The City University of New York) nằm ở trung tâm thành phố New York. Được thành lập năm 1961, trung tâm Graduate là học viện tiến sỹ của CUNY. Khoảng 4,000 sinh viên theo học bậc tiến sỹ, thạc sỹ trong lĩnh vực Nhân Văn, khoa học xã hội, khoa học. Trung tâm cung cấp 34 khóa học thạc sỹ, trong đó có 30 PhD. Một vài chương trình tiến sỹ về âm nhạc, thính học, khoa học điều dưỡng, vật lý trị liệu, y tế cộng đồng cũng được tổ chức đào tạo

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Austin W. Marxe School of Public and International Affairs - Baruch College

Location: Baruch College, Lexington Avenue, New York, NY 10010, United StatesPhone: +1 646-312-1000
Website: http://www.baruch.cuny.edu/
Distance: 0.9 km

Teachers College Columbia University

Location: Teachers College, Columbia University, West 120th Street, New York, NY, USAPhone: +1 212-678-3000
Website: http://www.tc.columbia.edu/
Distance: 7.12 km

Sotheby's Institute of Art - New York

Location: 570 Lexington Ave, NY, New York 10022, USAPhone: +1 212-517-3929
Website: http://www.sothebysinstitute.com/
Distance: 1.33 km

Hunter College of The City University of New York

Location: Hunter College, Park Avenue, New York, NY, USAPhone: +1 212-772-4000
Website: http://www.hunter.cuny.edu/
Distance: 2.73 km

Touro College

Location: 27-33 West 23rd Street, New York, NY 10010, United StatesPhone: 1-844-868-7666
Website: https://www.touro.edu/
Distance: 0.91 km

New York Institute of Photography

Location: New York Institute of Photography, Lexington Avenue, New York, NY, USAPhone: 1 888-639-7405
Website: https://www.nyip.edu/
Distance: 0.46 km