fbpx

GraduateSchool.com (GradSchool) là bộ phận giáo dục trực tuyến của Đại học Newcastle. GradSchool được thành lập vào năm 2000 để cung cấp giáo dục sau đại học trực tuyến cho tất cả các sinh viên trên toàn thế giới. GradSchool cung cấp hơn 450 khóa học trực tuyến trên 60 chương trình cấp bằng đại học. Sinh viên có thể nhận được các bằng cấp như bằng đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ thông qua GradSchool. Nhân viên của Đại học Newcastle thiết kế và điều hành các khóa học trực tuyến. Các chương trình trực tuyến tương đương với các chương trình học trên lớp về mặt nội dung và bằng cấp đều được cấp bởi Đại học Newcastle.

GraduateSchool.com (GradSchool) là bộ phận giáo dục trực tuyến của Đại học Newcastle. GradSchool được thành lập vào năm 2000 để cung cấp giáo dục sau đại học trực tuyến cho tất cả các sinh viên trên toàn thế giới. GradSchool cung cấp hơn 450 khóa học trực tuyến trên 60 chương trình cấp bằng đại học. Sinh viên có thể nhận được các bằng cấp như bằng đại học, bằng thạc sĩ và bằng tiến sĩ thông qua GradSchool. Nhân viên của Đại học Newcastle thiết kế và điều hành các khóa học trực tuyến. Các chương trình trực tuyến tương đương với các chương trình học trên lớp về mặt nội dung và bằng cấp đều được cấp bởi Đại học Newcastle.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

GradSchool (The University of Newcastle)

Location: Civil Engineering and Surveying (ED) The University of Newcastle, Australia, University Dr, Callaghan New South Wales, ÚcPhone: +61 2 4921 5798
Website: https://www.newcastle.edu.au/about-uon/governance-and-leadership/faculties-and-schools/faculty-of-engineering-and-built-environment/school-of-engineering
Distance: 0 km

Newcastle International College (NIC)

Location: Newcastle International College, Callaghan New South Wales, ÚcPhone: +61 2 4921 8888
Website: https://www.nic.nsw.edu.au/
Distance: 0.41 km

University of Newcastle

Location: University of Newcastle, University Drive, Callaghan New South Wales, ÚcPhone: +61 2 4921 5000
Website: http://www.newcastle.edu.au/
Distance: 0.22 km