fbpx

Thông tin chung

Đại học Gonzaga (Gonzaga University) là trường tư thục, được thành lập năm 1887. Học viện có khoảng 6,700 sinh viên theo học 92 chương trình cử nhân & cao học. Khuôn viên chính nằm ở Spokane, Washington và cơ sở trực thuộc tại Florence được thành lập năm 1963. Khóa học được cả sinh viên trong & ngoài Gonzaga công nhận cho cả năm học. Chương trình đào tạo được giảng dạy thông qua các trường: quản trị kinh doanh, sư phạm, kỹ thuật, nghiên cứu chuyên ngành, cao đẳng khoa học & nghệ thuật

Thông tin chung

Đại học Gonzaga (Gonzaga University) là trường tư thục, được thành lập năm 1887. Học viện có khoảng 6,700 sinh viên theo học 92 chương trình cử nhân & cao học. Khuôn viên chính nằm ở Spokane, Washington và cơ sở trực thuộc tại Florence được thành lập năm 1963. Khóa học được cả sinh viên trong & ngoài Gonzaga công nhận cho cả năm học. Chương trình đào tạo được giảng dạy thông qua các trường: quản trị kinh doanh, sư phạm, kỹ thuật, nghiên cứu chuyên ngành, cao đẳng khoa học & nghệ thuật

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Gonzaga University

Location: 502 East Boone Avenue, Spokane, Washington, USAPhone: (800) 986.9585
Website: https://www.gonzaga.edu/
Distance: 0 km