fbpx

Goethe University Frankfurt, ra đời năm 1914, là trường Đại Học nghiên cứu hàng đầu với hàng loạt chương trình học thuật phong phú của Đức. Trường là tập hợp đa dạng của các viện nghiên cứu và tập trung vào các phương Pháp tiếp cận liên ngành để giải quyết các vấn đề phức tạp. Trường nằm thu hút được rất nhiều sinh viên đa dạng và các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới.

Goethe University Frankfurt, ra đời năm 1914, là trường Đại Học nghiên cứu hàng đầu với hàng loạt chương trình học thuật phong phú của Đức. Trường là tập hợp đa dạng của các viện nghiên cứu và tập trung vào các phương Pháp tiếp cận liên ngành để giải quyết các vấn đề phức tạp. Trường nằm thu hút được rất nhiều sinh viên đa dạng và các nhà nghiên cứu từ khắp nơi trên thế giới.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Frankfurt School of Finance and Management

Location: Frankfurt School of Finance & Management, Adickesallee, Frankfurt, GermanyPhone: +49 69 1540080
Website: https://www.frankfurt-school.de/
Distance: 1.14 km

Goethe University Frankfurt

Location: Goethe University Frankfurt, Frankfurt, GermanyPhone: +49 69 7980
Website: http://www.uni-frankfurt.de/
Distance: 0 km