fbpx
Đại học Glyndwr được thành lập vào năm 1975 với tư cách là Học viện Đông Bắc Wales; trường trở thành Đại học Glyndwr vào năm 2008. Trường nằm ở Wales, Vương quốc Anh. Trường tổ chức một số khóa học đại học, sau đại học và chuyên nghiệp. Các trường học thuật khác nhau tại trường bao gồm Nghệ thuật và Thiết kế; Kinh doanh; Máy tính và Công nghệ Liên lạc, Giáo dục và Cộng đồng; Sức khẻo, Chăm sóc xã hội, Khoa học Thể dục thể thao; Nhân văn; và Khoa học và Công nghệ.
Đại học Glyndwr được thành lập vào năm 1975 với tư cách là Học viện Đông Bắc Wales; trường trở thành Đại học Glyndwr vào năm 2008. Trường nằm ở Wales, Vương quốc Anh. Trường tổ chức một số khóa học đại học, sau đại học và chuyên nghiệp. Các trường học thuật khác nhau tại trường bao gồm Nghệ thuật và Thiết kế; Kinh doanh; Máy tính và Công nghệ Liên lạc, Giáo dục và Cộng đồng; Sức khẻo, Chăm sóc xã hội, Khoa học Thể dục thể thao; Nhân văn; và Khoa học và Công nghệ.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Glyndwr University, Wrexham

Location: Wrexham Glyndwr University, Mold Road, Wrexham, Vương Quốc AnhPhone: +44 1978 290666
Website: http://www.glyndwr.ac.uk/
Distance: 0 km