fbpx
Nằm tại Glasgow, lịch sử của Đại học Glasgow Caledonian bắt đầu từ năm 1875, mặc dù trường Glasgow Caledonian chính thức được thành lập vào năm 1993. Trường có 16.000 sinh viên. Trường thực hiện công tác giảng dạy trong 7 trường học thuật khác nhau: Môi trường nhân tạo và tự nhiên, Trường Kinh doanh Caledonian, Cơ khí và Máy tính, Chăm sóc sức khỏe và Xã hội, Luật và Khoa học xã hội, Khoa học cuộc sống và Điều dưỡng, và Hộ sinh và Sức khỏe cộng đồng. Các chương trình đại học, sau đại học và một số lớn chương trình nghiên cứu được trường tổ chức.

 

Nằm tại Glasgow, lịch sử của Đại học Glasgow Caledonian bắt đầu từ năm 1875, mặc dù trường Glasgow Caledonian chính thức được thành lập vào năm 1993. Trường có 16.000 sinh viên. Trường thực hiện công tác giảng dạy trong 7 trường học thuật khác nhau: Môi trường nhân tạo và tự nhiên, Trường Kinh doanh Caledonian, Cơ khí và Máy tính, Chăm sóc sức khỏe và Xã hội, Luật và Khoa học xã hội, Khoa học cuộc sống và Điều dưỡng, và Hộ sinh và Sức khỏe cộng đồng. Các chương trình đại học, sau đại học và một số lớn chương trình nghiên cứu được trường tổ chức.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Glasgow School Of English

Location: Glasgow School of English, Hope Street, Glasgow, UKPhone: +44 141 353 0033
Website: http://www.glasgowschoolofenglish.com/
Distance: 0.57 km

Into Scotland At Glasgow Caledonian University

Location: Glasgow Caledonian University, Cowcaddens Road, Glasgow, UKPhone: +44 141 331 3000
Website: http://gcal.ac.uk/
Distance: 0 km

City of Glasgow College

Location: City of Glasgow College, Cathedral Street, Glasgow, UKPhone: +44 141 375 5555
Website: https://www.cityofglasgowcollege.ac.uk/
Distance: 0.52 km

Royal Conservatoire of Scotland

Location: Royal Conservatoire of Scotland, Renfrew Street, Glasgow, UKPhone: +44 141 332 4101
Website: http://www.rcs.ac.uk/
Distance: 0.48 km

Live Language

Location: Live Language, Somerset Place, Glasgow, UKPhone: +44 141 221 0793
Website: https://www.live-language.com/
Distance: 1.75 km

Glasgow Caledonian University

Location: Glasgow Caledonian University, Cowcaddens Road, Glasgow, Vương Quốc AnhPhone: +44 141 331 3000
Website: http://gcal.ac.uk/
Distance: 0 km