Gerrit Rietveld Academy (The Gerrit Rietveld Academy) là một trường Đại Học khoa học ứng dụng Mỹ thuật và Thiết kế với khoảng 1000 sinh viên. . Nguồn gốc của trường là sự hợp nhất của ba trường trung học vào năm 1924. Học viện cung cấp hai chương trình cấp bằng cử nhân (Cử nhân Mỹ thuật và Cử nhân thiết kế) và bốn chương trình bằng thạc sĩ (thạc sỹ nghệ thuật, Thạc sĩ Nghệ thuật Ứng dụng, Thạc sĩ thiết kế, và Thạc sĩ Kiến trúc nội thất). Học sinh có Ý định theo đuổi học bằng thạc sĩ có thể đăng ký học tại Viện Sandberg. Gerrit Rietveld Academie cũng cung cấp các khóa học dự bị.

Gerrit Rietveld Academy (The Gerrit Rietveld Academy) là một trường Đại Học khoa học ứng dụng Mỹ thuật và Thiết kế với khoảng 1000 sinh viên. . Nguồn gốc của trường là sự hợp nhất của ba trường trung học vào năm 1924. Học viện cung cấp hai chương trình cấp bằng cử nhân (Cử nhân Mỹ thuật và Cử nhân thiết kế) và bốn chương trình bằng thạc sĩ (thạc sỹ nghệ thuật, Thạc sĩ Nghệ thuật Ứng dụng, Thạc sĩ thiết kế, và Thạc sĩ Kiến trúc nội thất). Học sinh có Ý định theo đuổi học bằng thạc sĩ có thể đăng ký học tại Viện Sandberg. Gerrit Rietveld Academie cũng cung cấp các khóa học dự bị.

Read more

  Write a Review

  Click to rate


  Địa điểm gần đây

  Xem thêm

  Amsterdam University College

  Location: Amsterdam University College, Science Park Amsterdam, Amsterdam, NetherlandsPhone: +31 20 525 8780
  Website: http://www.auc.nl/
  Distance: 6.37 km

  ONCAMPUS Amsterdam

  Location: Roetersstraat 11, 1018 WB Amsterdam, The NetherlandsPhone: +31 20 525 4188
  Website: https://www.oncampus.global/europe/campuses/applied-sciences/welcome.htm
  Distance: 4.29 km

  Amsterdam Fashion Academy

  Location: Amsterdam Fashion Academy B.V., Oosteinde, Amsterdam, NetherlandsPhone: +31 20 489 6692
  Website: http://www.amsterdamfashionacademy.com/
  Distance: 3.45 km

  Hogeschool Van Amsterdam

  Location: Hogeschool van Amsterdam (HvA), Weesperzijde, Amsterdam, NetherlandsPhone: +31 20 595 1400
  Website: http://www.hva.nl/
  Distance: 3.85 km

  Gerrit Rietveld Academie

  Location: Gerrit Rietveld Academie, Fred. Roeskestraat, Amsterdam, NetherlandsPhone: +31 20 571 1600
  Website: http://www.rietveldacademie.nl/
  Distance: 0 km

  Amsterdam University of the Arts

  Location: Amsterdam School of the Arts, Jodenbreestraat, Amsterdam, NetherlandsPhone: +31 20 527 7710
  Website: http://www.ahk.nl/
  Distance: 4.21 km