fbpx

German Institute of Science and Technology – TUM Asia

Ngày đăng 2018-12-31
Quốc gia Singapore
Xếp hạng
0.0
Học viện Khoa học và Công nghệ Đức (GIST) là một cơ sở của trường Technische Universitat Munchen ở Singapore. GIST cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục nổi bật chất lượng cao nhất và các chương trình có mối liên hệ với ngành trong các chương trình Thạc sỹ Khoa học Hóa công nghiệp, Thiết kế Mạch ghép, Hệ thống Giao thông thông minh, Khoa hcoj vi điện tử, Cơ khí hàng không, Hóa công nghiệp, Thiết kế Mạch ghép và vi điện tử.

 

Học viện Khoa học và Công nghệ Đức (GIST) là một cơ sở của trường Technische Universitat Munchen ở Singapore. GIST cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục nổi bật chất lượng cao nhất và các chương trình có mối liên hệ với ngành trong các chương trình Thạc sỹ Khoa học Hóa công nghiệp, Thiết kế Mạch ghép, Hệ thống Giao thông thông minh, Khoa hcoj vi điện tử, Cơ khí hàng không, Hóa công nghiệp, Thiết kế Mạch ghép và vi điện tử.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/
Distance: 8.4 km

Beacon International College

Location: Martaban Road, Beacon International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6338 5595
Website: http://www.beacon.edu.sg/
Distance: 8.14 km

Coleman College

Location: Jalan Bukit Merah, Coleman College, Connection One, Xinh-ga-poPhone: +65 6336 3462
Website: http://www.colemancollege.edu.sg/
Distance: 5.32 km

Real Estate and Construction Academy

Location: 80 Jurong East Street 21, Xinh-ga-poWebsite: http://www.reca.edu.sg/
Distance: 4.86 km