fbpx
Đại học bang Georgia (Georgia State University) là trường công lập nghiên cứu chuyên sâu, được thành lập năm 1913 tại trung tâm khu thương mại Atlanta. Georgia là trường lớn thứ hai của tiểu bang, với 28,238 sinh viên hệ đại học và cao học, trong đó có những học viên đến từ hơn 145 quốc gia khác nhau. Đại học Georgia cung cấp 52 chương trình đào tạo trong 250 lĩnh vực thông qua 6 trường cao đẳng trực thuộc bao gồm: nghệ thuật & khoa học, y tế & nhân học, sư phạm, luật, cao đẳng kinh doanh J. Mack Robinson, trường nghiên cứu chính sách Andrew Young.
Đại học bang Georgia (Georgia State University) là trường công lập nghiên cứu chuyên sâu, được thành lập năm 1913 tại trung tâm khu thương mại Atlanta. Georgia là trường lớn thứ hai của tiểu bang, với 28,238 sinh viên hệ đại học và cao học, trong đó có những học viên đến từ hơn 145 quốc gia khác nhau. Đại học Georgia cung cấp 52 chương trình đào tạo trong 250 lĩnh vực thông qua 6 trường cao đẳng trực thuộc bao gồm: nghệ thuật & khoa học, y tế & nhân học, sư phạm, luật, cao đẳng kinh doanh J. Mack Robinson, trường nghiên cứu chính sách Andrew Young.
Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Clark Atlanta University

Location: Clark Atlanta University, James P Brawley Drive Southwest, Atlanta, GA, USAPhone: +1 404-880-8000
Website: http://www.cau.edu/
Distance: 2.4 km

Agnes Scott College

Location: Agnes Scott College, East College Avenue, Decatur, GA, USAPhone: +1 404-471-6000
Website: http://www.agnesscott.edu/
Distance: 8.57 km

Emory University

Location: Emory University, Dowman Drive, Atlanta, GA, USAPhone: +1 404-727-6123
Website: http://www.emory.edu/
Distance: 7.16 km

Georgia Institute of Technology

Location: Georgia Tech University, North Avenue Northwest, Atlanta, GA 30332, United StatesPhone: +1 404-894-2000
Website: http://www.gatech.edu/
Distance: 2.32 km

Georgia State University

Location: Georgia State University, Atlanta, GA, USAPhone: +1 404-413-2000
Website: http://www.gsu.edu/
Distance: 0 km