fbpx
Được thành lập năm 1906 tại Statesboro, Georgia, đại học Nam Georgia (Georgia Southern University) là trường nghiên cứu công lập địa phương dành cho cả nam và nữ. Những chương trình đào tạo khác nhau được giảng dạy thông qua các trường cao đẳng trực thuộc: quản trị kinh doanh, sư phạm, nghiên cứu chuyên sâu, khoa học nhân học & y tế, công nghệ thông tin, nghệ thuật tự do & khoa học xã hội, khoa học & công nghệ, y tế cộng đồng

 

Được thành lập năm 1906 tại Statesboro, Georgia, đại học Nam Georgia (Georgia Southern University) là trường nghiên cứu công lập địa phương dành cho cả nam và nữ. Những chương trình đào tạo khác nhau được giảng dạy thông qua các trường cao đẳng trực thuộc: quản trị kinh doanh, sư phạm, nghiên cứu chuyên sâu, khoa học nhân học & y tế, công nghệ thông tin, nghệ thuật tự do & khoa học xã hội, khoa học & công nghệ, y tế cộng đồng

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Georgia Southern University

Location: Georgia Southern University, Southern Dr, Statesboro, GA, USAPhone: +1 912-478-4636
Website: http://www.georgiasouthern.edu/
Distance: 0 km