fbpx

Được thành lập năm 1789, đại học Georgetown (Georgetown University) là trường công giáo Jesuit quốc gia lâu đời nhất tại Washington, DC. Học viện bao gồm 4 trường đại học, 3 trường cao học & chuyên ngành, các chương trình phát triển chuyên môn & chứng chỉ, nội trú y khoa, những khóa học khác dựa trên truyền thống nghệ thuật tự do – trung tâm của học viện. Lĩnh vực học thuật khác được tổ chức giảng dạy như nghệ thuật, nhân văn, MBA, khoa học nhân học, điều dưỡng y tế quốc tế, nghệ thuật tự do, y sinh, chính sách công, đại cương y khoa, luật hiến pháp, hình sự, luật quốc tế

Được thành lập năm 1789, đại học Georgetown (Georgetown University) là trường công giáo Jesuit quốc gia lâu đời nhất tại Washington, DC. Học viện bao gồm 4 trường đại học, 3 trường cao học & chuyên ngành, các chương trình phát triển chuyên môn & chứng chỉ, nội trú y khoa, những khóa học khác dựa trên truyền thống nghệ thuật tự do – trung tâm của học viện. Lĩnh vực học thuật khác được tổ chức giảng dạy như nghệ thuật, nhân văn, MBA, khoa học nhân học, điều dưỡng y tế quốc tế, nghệ thuật tự do, y sinh, chính sách công, đại cương y khoa, luật hiến pháp, hình sự, luật quốc tế

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

Strayer University

Location: Strayer University, 15th Street Northwest, Washington, DC, USAPhone: 877.445.7180
Website: https://www.strayer.edu
Distance: 3.33 km

University of The District of Columbia

Location: University of the District of Columbia, Connecticut Avenue Northwest, Washington, DC, USAPhone: +1 202-274-5000
Website: http://www.udc.edu/
Distance: 4.17 km

Marymount University

Location: Marymount University, North Glebe Road, Arlington, VA, USAPhone: +1 703-522-5600
Website: http://www.marymount.edu/
Distance: 4.89 km

Howard University

Location: Howard University, Sixth St NW, Washington, DC, USAPhone: +1 202-806-6100
Website: http://www.howard.edu/
Distance: 4.88 km

American University

Location: American University, Massachusetts Avenue Northwest, Washington, DC, USAPhone: +1 202-885-1000
Website: http://www.american.edu/
Distance: 3.62 km

Georgetown University

Location: Georgetown University, O Street Northwest, Washington, DC, USAPhone: +1 202-687-0100
Website: http://www.georgetown.edu/
Distance: 0 km