fbpx
Trường máy tính Genetic, được thành lập vào năm 1986, là một trong những tổ chức hàng đầu thúc đẩy việc sử dụng Công nghệ thông tin ở Singapore. Genetic là thành viên của Hiệp hội các trường tư nhân và Cao đẳng (APSC). Trường đã phát triển một loạt các chương trình CNTT nâng cao hiệu quả kinh doanh, và tiết kiệm chi phí thông qua việc sử dụng CNTT. Trường là Trung tâm đào tạo được thẩm định (ATC) cho các chương trình chọn lọc và Trung tâm Kiểm tra cấp giấy phếp máy tính quốc tế đã được phê duyệt (ICDL) . Với một lịch sử hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, Genetic đã đào tạo hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp, một số trong đó có tham vọng tiến triển để theo đuổi các nghiên cứu của họ ở mức cao hơn tại các trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài.

 

Trường máy tính Genetic, được thành lập vào năm 1986, là một trong những tổ chức hàng đầu thúc đẩy việc sử dụng Công nghệ thông tin ở Singapore. Genetic là thành viên của Hiệp hội các trường tư nhân và Cao đẳng (APSC). Trường đã phát triển một loạt các chương trình CNTT nâng cao hiệu quả kinh doanh, và tiết kiệm chi phí thông qua việc sử dụng CNTT. Trường là Trung tâm đào tạo được thẩm định (ATC) cho các chương trình chọn lọc và Trung tâm Kiểm tra cấp giấy phếp máy tính quốc tế đã được phê duyệt (ICDL) . Với một lịch sử hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, Genetic đã đào tạo hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp, một số trong đó có tham vọng tiến triển để theo đuổi các nghiên cứu của họ ở mức cao hơn tại các trường đại học nổi tiếng ở nước ngoài.

 

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

LSBF Singapore

Location: London School of Business and Finance, SingaporePhone: +65 6580 7700
Website: https://www.lsbf.edu.sg/
Distance: 3.25 km

Beacon International College

Location: Martaban Road, Beacon International College, Xinh-ga-poPhone: +65 6338 5595
Website: http://www.beacon.edu.sg/
Distance: 2.15 km

At-Sunrice GlobalChef Academy

Location: Tai Seng Street, At-Sunrice GlobalChef Academy, Xinh-ga-poPhone: +65 6416 6688
Website: http://www.at-sunrice.com/
Distance: 5.56 km

Coleman College

Location: Jalan Bukit Merah, Coleman College, Connection One, Xinh-ga-poPhone: +65 6336 3462
Website: http://www.colemancollege.edu.sg/
Distance: 4.23 km

SHRI Academy

Location: Singapore Human Resources Institute, Xinh-ga-poSingaporePhone: +65 6438 0012
Website: http://www.shri.org.sg/
Distance: 5.2 km