fbpx

Cao đẳng Gateshead (Gateshead College) có 4 cơ sở trực thuộc và 2 trung tâm đào tạo cộng đồng, tất cả đều nằm ở Gateshead. Một loạt khóa học chính quy, tại chức được cung cấp từ trình độ bắt đầu đến chuyên môn cho gần 12,000 sinh viên mỗi năm. Học viện tổ chức giảng dạy chương trình chuyên ngành về bán hàng & marketing, kỹ thuật, phát triển nhân sự, Học nghề, sản xuất & hậu cần, đa phương tiện & âm nhạc, tạo mẫu tóc & làm đẹp, nghệ thuật & đồ họa, nấu ăn. Ngoài ra, cao đẳng Gateshead cũng có khóa học GNVQ, BA, BTEC, trình độ A, GCSE

Cao đẳng Gateshead (Gateshead College) có 4 cơ sở trực thuộc và 2 trung tâm đào tạo cộng đồng, tất cả đều nằm ở Gateshead. Một loạt khóa học chính quy, tại chức được cung cấp từ trình độ bắt đầu đến chuyên môn cho gần 12,000 sinh viên mỗi năm. Học viện tổ chức giảng dạy chương trình chuyên ngành về bán hàng & marketing, kỹ thuật, phát triển nhân sự, Học nghề, sản xuất & hậu cần, đa phương tiện & âm nhạc, tạo mẫu tóc & làm đẹp, nghệ thuật & đồ họa, nấu ăn. Ngoài ra, cao đẳng Gateshead cũng có khóa học GNVQ, BA, BTEC, trình độ A, GCSE

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

International House Newcastle

Location: International House, Gallowgate, Newcastle upon Tyne, UKPhone: +44 191 232 9551
Website: http://www.ihnewcastle.com/
Distance: 1.63 km

Gateshead College

Location: Baltic Campus, Gateshead, UKPhone: +44 191 490 0300
Website: http://www.gateshead.ac.uk/
Distance: 0 km

Newcastle College University Centre

Location: Newcastle College, Muscott Grove, Newcastle, Vương Quốc AnhPhone: +44 191 200 4735
Website: http://www.ncl-coll.ac.uk/
Distance: 5.82 km

Newcastle University

Location: Newcastle University, Newcastle, Vương Quốc AnhPhone: +44 191 208 6000
Website: http://www.ncl.ac.uk/
Distance: 1.9 km

Northumbria University, Newcastle

Location: Northumbria University, Ellison Place, Newcastle, Vương Quốc AnhPhone: +44 191 232 6002
Website: http://www.northumbria.ac.uk/
Distance: 1.42 km