Thông tin chung

Cao đẳng cộng đồng Fulton-Montgomery là một học viện công lập ở New York. Trường bắt đầu cho sinh viên theo học vào năm 1964 và cấp bằng trong lĩnh vực khoa học Kỹ Thuật, khoa học vi tính, quản trị kinh doanh, nghệ thuật sân khấu, tư Pháp hình sự, phương tiện truyền thông, nghệ thuật, công nghệ ô tô, công nghệ điện, công nghệ xây dựng, công nghệ máy tính và các ngành khác. Trường cũng cấp tín chỉ cho các chương trình như y tế, cơ khí ô tô và công nghệ văn phòng. Trường hiện có 2,200 sinh viên và khuôn viên của trường nằm ở Johnstown, New York.

Thông tin chung

Cao đẳng cộng đồng Fulton-Montgomery là một học viện công lập ở New York. Trường bắt đầu cho sinh viên theo học vào năm 1964 và cấp bằng trong lĩnh vực khoa học Kỹ Thuật, khoa học vi tính, quản trị kinh doanh, nghệ thuật sân khấu, tư Pháp hình sự, phương tiện truyền thông, nghệ thuật, công nghệ ô tô, công nghệ điện, công nghệ xây dựng, công nghệ máy tính và các ngành khác. Trường cũng cấp tín chỉ cho các chương trình như y tế, cơ khí ô tô và công nghệ văn phòng. Trường hiện có 2,200 sinh viên và khuôn viên của trường nằm ở Johnstown, New York.

Read more

01 Review

  • 1 Xếp hạng
  1. 5
    admin Administrator Dec 25, 2018

    mang đậm dấu ấn lịch sử

    check

Write a Review

Click to rate


Địa điểm gần đây

Xem thêm

Fulton-Montgomery Community College

Location: 2805 State Highway 67, Johnstown, New York, United StatesPhone: 11530-6793, 516.572.7501
Website: https://www.ncc.edu/
Distance: 0 km