fbpx

Được thành lập vào năm 1905, Đại Học Phục Đán là một trong những trường đại học quốc gia chủ chốt đầu tiên của Trung Quốc. Trường đại học này hiện có khoảng 30,000 sinh viên theo học trong đó có khoảng 3,000 người là sinh viên quốc tế. Đây cũng chính là trường có số lượng sinh viên quốc tế theo học nhiều nhất trong số những cơ sở đào tạo chất lượng cao tại Trung Quốc. Fudan có chương trình MBBS hệ Cử nhân, 15 chương trình hệ Thạc sĩ và 2 chương trình hệ Tiến sĩ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Được thành lập vào năm 1905, Đại Học Phục Đán là một trong những trường đại học quốc gia chủ chốt đầu tiên của Trung Quốc. Trường đại học này hiện có khoảng 30,000 sinh viên theo học trong đó có khoảng 3,000 người là sinh viên quốc tế. Đây cũng chính là trường có số lượng sinh viên quốc tế theo học nhiều nhất trong số những cơ sở đào tạo chất lượng cao tại Trung Quốc. Fudan có chương trình MBBS hệ Cử nhân, 15 chương trình hệ Thạc sĩ và 2 chương trình hệ Tiến sĩ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Read more

Địa điểm gần đây

Xem thêm

New York University Shanghai

Location: 1555 Century Avenue, Pudong, Shanghai, China, 200120Phone: +86-21-2059-5599
Website: https://shanghai.nyu.edu/cn
Distance: 8.46 km

Tongji University

Location: Tongji University, Yangpu, Shanghai, ChinaPhone: +86-21-65982200
Website: https://en.tongji.edu.cn/
Distance: 1.71 km

Fudan University

Location: Fudan University, Handan Road, Wujiaochang, Yangpu, Shanghai, ChinaPhone: +86 21 6564 2222
Website: http://www.fudan.edu.cn/
Distance: 0 km